Stigande försäljning inom detaljhandeln

Sveriges försäljning inom detaljhandeln ökade med 4,8 procent i juli jämfört med motsvarande period 2019.

Sällanköpsvaruhandeln ökade med 7,0 procent och dagligvaruhandeln exklusive Systembolaget visade nollutveckling. Det visar siffror från SCB.

Omsättningen för detaljhandeln ökade med 6,6 procent. Sällanköpsvaruhandeln ökade med 8,8 procent medan dagligvaruhandeln exklusive Systembolaget ökade med 2,0 procent.

Den säsongsrensade försäljningsvolymen ökade med 1,9 procent jämfört med föregående månad.