Stigande framtidstro inom handeln

Framtidsindikatorn i handeln ökar inom alla delbranscher. Sällanköpsvaruhandeln visar på en stark återhämtning från låga nivåer, men osäkerheten kring framtiden är fortsatt påtaglig.
e-handel, e-handeln
Foto: Claudio Bresciani/TT
Även inom partihandeln ser man något ljusare på de kommande tre månaderna. Det är dock bara e-handeln som har en positiv framtidstro, med ett index över 100. Det skriver Svensk Handel i senaste handelsbarometern.

”Hoppet återvänder i takt med vaccinationerna. Över 2,3 miljoner vaccinationer har nu genomförts i Sverige. Men trots en uppgång i Framtidsindikatorn vågar inte butikshandlarna vara allt för optimistiska, då framtiden fortsatt är oviss”, säger Karin Johansson, vd på Svensk Handel.

Framtidsindikatorn för butikshandeln ökar med 8,1 enheter till 95,5. Indexvärde på 100 utgör neutral nivå.

Inom e-handeln ökar förväntningarna med 3,3 enheter till 117,2

”E-handelns framtidsoptimism ser ut att stabilisera sig på en hög nivå och det finns en betydligt starkare framtidstro än i detaljhandeln. Det är tydligt att pandemin har fört med sig förändrade beteendemönster som gjort att allt fler söker sig till e-handeln”, säger Karin Johansson.

Framtidsindikatorn April Mars Feb Jan Dec Nov Okt Sep
Butikshandel 95,5 86,6 85,5 78,2 77,7 79,1 87,3 85,5
Dagligvaruhandel 96,3 87,1 90,0 81,5 85,5 84,4 89,8 87,6
E-handel 117,2 113,9 119,4 120,2 122,1 116,6 118,9 114,9
Sällanköpshandel 95,5 86,1 80,5 75,0 69,9 74,1 84,8 83,3
Partihandel 99,0 91,2 95,3
Källa: Svensk Handel