Stigande nettouthyrning i Diös

Fastighetsbolaget Diös hyresintäkter, inklusive övriga förvaltningsintäkter, uppgick till 391 miljoner kronor i det 3 kvartalet (391).

Driftöverskottet blev 312 miljoner kronor (312) och förvaltningsresultatet uppgick till 252 miljoner (248).

Nettouthyrningen för det tredje kvartalet ökade till 18 miljoner kronor (10) och till 31 miljoner kronor under niomånadersperioden (9).

Värdeförändringarna på fastigheter summerade till 125 miljoner kronor (112), medan värdeförändringarna på derivat redovisades till 0 miljoner kronor (4).

Efter skatt blev resultatet 299 miljoner kronor (303), vilket motsvarade 2:19 kronor per stamaktie (2:25)

Efterfrågan på moderna lokaler och bostäder i centrala lägen är fortsatt stor och Diös sätter nya topphyresnivåer för kontor om 2 600 kr per kvm, påpekar bolagets vd Knut Rost i rapporten.

“Vi räknar med ytterligare större uthyrningar innan årets utgång, där flexibla ytor och kringservice driver hög efterfrågan. Kassaflödet från den starka nettouthyrningen under kvartalet kommer om 12-24 månader”, skriver Knut Rost.

OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.
    Annonstorget Premium i samarbete med King Street Media Annonsera här