Stigande omsättning och förlust för Bioinvent

Läkemedelsbolaget Bioinvent redovisar ökande omsättning under fjärde kvartalet jämfört med samma period året innan. Bolaget rapporterar en ökad förlust.

Omsättningen steg 144,2 procent till 25,4 miljoner kronor (10,4).

Rörelseresultatet blev -40,5 miljoner kronor (-32,7).

Resultatet före och efter skatt var -40,9 miljoner kronor (-32,7).

Resultat per aktie hamnade på -0,08 kronor (-0,09).

Bioinvent föreslår ingen utdelning (0).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till -28,5 miljoner kronor (-38,2).

Likvida medel uppgick till 154,0 miljoner kronor (68,9).

”Flera viktiga milstolpar förväntas under 2020. Dessa inkluderar tidiga resultat från den öppna fas I-studien med en kombination av BI-1206 och rituximab i patienter med indolent non-Hodgkins lymfom (NHL) under andra halvåret. Vi kommer också att inleda den ovan nämnda fas l/lla-studien av BI-1206 i kombination med pembrolizumab, där vi väntar oss tidiga resultat från fas I-studien under andra halvåret 2021. Vi förväntar oss att gå vidare med två substanser till kliniska program inom solida cancerformer: under 2020 anti-TNFR2-antikroppen BI-1808 som ensam drog och i kombination med en anti-PD1-antikropp, samt under 2021 anti-FcγRllB-antikroppen BI-1607 i kombination med en checkpoint-hämmare”, säger vd Martin Welschof i rapporten.OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.