Storblankare mot återköpare

PORTFÖLJUPPDATERING Nordiska Värdeportföljen lägger en lugnare börsvecka till handlingarna. Och om varför blankning av kassaflödesflödesstarka återköpare är en vansklig hedgefondsport.

Nordiska Värdeportföljen i Affärsvärlden Analys+ har nu totalavkastat +12,7 procent sedan starten den 15 december. Stockholmsbörsens OMXSGI index har under samma korta dryga kvartalsperiod avkastat -1,1 procent. Inspirationsportföljens indexgap har därmed svällt till närmare 14 procentenheter (nära 13 procentenheter förra veckan).

 

 

HÄNT I VECKAN

  • Största avkastningsdrivaren även den gångna veckan var största portföljinnehavet Eolus Vind (23 procents andel). Vindprojektörens uppvärdering efter senaste tidens projektframgångar fortsätter, men som framgick i förra veckans uppdatering finns här mycket stor projektpotential kvar som inte har prisats in av börsen än. Senaste veckans uppgång har höjt börsens implicita projektportföljvärdering från 0,11 mot 0,12 miljoner kronor per megawatt (MW) projektkapacitet. Då är projekt som redan sålts för 12–14 miljoner kronor per MW (före projektkostnader) och som överlämnas till investerare redan 2018 och 2019 inräknade. Kombinerat med att vindlägesportföljen håller hög kvalitet och har byggts upp och förädlats under lång tid i det välskötta och försiktiga bolaget finns ingen anledning att minska exponeringen mot Eolus förrän börsen betalar för potentialen.

 

  • Även det lilla simhallsgyminnehavet Actic Group (4 procents andel) har givit ett betydelsefullt positivt bidrag genom 10 procents uppvärdering på en vecka. Dock utan kända nyheter.

 

  • Ett tydligt kurssänke i portföljen den senaste veckan har varit norska Spectrum (8 procents andel) som tappat ungefär 8 procent räknat i svenska kronor. Det har inte skett någon märkbar rekyl i oljepriserna, varken i US dollar eller i norska kronor, så tills annat framkommer får kurstappet i innehavet, som sysslar med kartor för marin oljeletning, tillskrivas vinsthemtagning efter snabb uppvärdering.

 

  • Telenor (4 procents andel) meddelade en liten spännande affär där telekomkoncernen sålde en 45 procentig minoritetsandel i sin pakistanska mobilbetalnings- och mikrofinanstjänst TMB till Ant Financial, mest känt för betaltjänsten Alipay och för att vara ett intressebolag till kinesiska Alibaba. Nu äger Nordiska Värdeportföljen inte Telenor i hopp om att det ska bli ett upphaussat fintech-case. Kärnan i börsredaktionens köpråd och positiva syn kan istället summeras: halva omsättningen hämtas redan från unga befolkningar i Asien och koncernen är lågt värderad, överkapitaliserad samt fylld av dolda tillgångar.

 

PANDORA VS. BLANKARNA: ROND TVÅ

Portföljen har legat lågt med nya affärer sedan förra uppdateringen. Det enda som förändrats är att Pandoras halvårsutdelning om 9 danska kronor per aktie, motsvarande totalt 3 300 svenska kronor, har lagts till kassan.

Som Analys+ tidigare belyst har den danska smyckestillverkaren i år sänkt kontantutdelningen till cirka 2,9 procents direktavkastning på dagens kurs, men samtidigt utökat sitt återköpsprogram mer än sänkningen. Netto summerar Pandoras tänkta överföringar i år till motsvarande en direktavkastning på hela 8,7 procent. Denna högförräntande och kapitallätta smyckesmaskin är alltså även ett ”dolt” utdelningscase.

Pandora2017Q4.pngPandoras planerade kapitalöverföring till aktieägarna (Källa: Bokslutspresentation 2017)

Källa: Pandoras bokslutspresentation för 2017

 

Återköp på nedpressade värderingar är mumma då kan ge ett närmast mekaniskt värdeskapande, förutsatt att det sker med överskottskapital som bolaget inte behöver i affären. Som bonus är återköp mer skatteeffektivt för alla sorters ägare som utdelningsbeskattas.

I Pandora finns även den intressanta omständigheten att aktien är hårdblankad av hedgefonder. Enligt Holdings, som baserar sin data på större inrapporterade blankningspositioner, är Pandora storblankarnas nionde mest ”populära” slagpåse i Norden just nu. Inte mindre än sju hedgefonder och kapitalförvaltare blankar minst 0,5 procent av kapitalet, eller tillsammans 6,5 procent av Pandoras aktier. Den totala blankningen är sannolikt än högre, då mindre positioner inte rapporteras.

I Pandora räknar Holdings ut ett så kallat ”days to cover”-mått på 10 dagar. Med detta mått, som också tenderar att underskattas, skulle enbart storblankarna behöva täckköpa motsvarande hela Pandoras genomsnittliga aktieomsättning tio handelsdagar i rad för att komma ur sina negativa postioner.

Om Pandoras återköp och utdelningar motsvarar minst den fria kassaflödesförmågan över en längre tidshorisont och aktien börjar uppvärderas på börsen så blir blankarnas negativa syn dubbelt prövad. Det är lättare att öppna en blankningsposition i gradvis fallande aktier än att täckköpa tillbaka aktier som vänder uppåt samtidigt som bolaget ”synar” blankningen genom att bidra med återköp.

Därmed är läget grovt sett som följer:

  1. Antingen gör Pandoras styrelse och ledning en någotsånär korrekt bedömning av framtidsutsikterna och återköper baserat på den.
  2. Eller så har hedgefonderna en mer realistisk framtidssyn och/eller tillförlitlig negativ information kring allvarliga framtida problem för Pandora. Då spelar återköpen ingen större roll .

Börsredaktionen har ingen insyn i Pandoras försäljningskanaler, fabriker eller mötesrum, men baserat på i dag kända fakta och kommunicerade planer tar vi bolagets sida i denna börskamp.

 

Nordiska Värdeportföljen 2018-03-19.PNGNordiska Värdeportföljen 2018-03-19 

 

Missa inga uppdateringar från Affärsvärlden Analys+. Följ oss på Twitter: @AFV_analysplus

Har du frågor eller synpunkter rörande tjänsten? Maila oss på: analysplus@affarsvarlden.se

| HandlaActic Group är en koncern med verksamhet inom hälsovård. Bolaget driver idag ett flertal friskvårdsanläggningar runtom den nordiska marknaden. Inom koncernen erbjuds utbildade instruktörer, personliga tränare samt gruppträning och simanläggningar. Majoriteten av anläggningarna ligger i anslutning till kommunala byggnader där Actic samarbetar och har avtal med vardera kommun. Bolaget har sitt huvudkontor i Stockholm.