Studentbostäder gör företrädesemission på 331 miljoner

Fastighetsbolaget Studentbostäder ska göra en fullt garanterad företrädesemission på cirka 331 miljoner kronor före emissionskostnader.
Studentbostäder gör företrädesemission på 331 miljoner - Studentbostäder
Foto: Studentbostäder i Norden

Företrädesemissionen genomförs i syfte att stärka bolagets finansiella ställning som försämrats till följd av höjda räntor. Bolaget har i samband med emissionen också sökt om ändrade villkor för sina obligationer hos obligationsinnehavarna. Det framgår av ett pressmeddelande.

“Genom företrädesemissionen och ändringen av obligationsvillkoren stärker vi bolagets finansiella ställning och får väsentligt bättre förutsättningar att fortsätta utveckla Studentbostäder i Norden och erbjuda studenterna moderna och effektiva studentboenden. Fokus just nu är att färdigställa projekten i Spånga och Norrköping vilket kommer öka hyresvärdet med sammanlagt cirka 98 miljoner kronor”, säger VD Rebecka Eidenart.

Villkoren i emissionen är att varje aktie berättigar till en teckningsrätt och att två teckningsrätter berättigar till teckning av tre nya aktier. Teckningskursen är en krona per aktie. Teckningsperioden löper mellan den 13-27 oktober. Utspädningseffekten uppgår till 60%.

Av de 331 miljoner som Studentbostäder vill ta in, försvinner 50 miljoner i en kvittning (motsvarar de förskottsbetalningar som lämnats i samband med den riktade emissionen på 50 miljoner kronor) och 10 miljoner i form av emissionskostnader. Det innebär att bolaget lämnas kvar med 271 miljoner kronor. Av dessa pengar ska cirka 120 miljoner gå åt till att amortera på obligationerna, och 90 miljoner till ovannämnda projekten i Spånga och Norrköping. Resterande 61 miljoner ska användas till löpande verksamhet och allmänna bolagsändamål för att säkerställa tillräckligt rörelsekapital.

Under morgonen skrev Dagens industri i en analys att Studentbostäder, som har Fastator som huvudägare, närmar sig en kollaps. Anledningen är en hög skuldsättning, låneförfall samt svaga ägare, enligt Di.

Dela:

Kommentera artikeln

I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB (”Ifrågasätt”) erbjuder Afv möjlighet för läsare att kommentera artiklar. Det är alltså Ifrågasätt som driver och ansvarar för kommentarsfunktionen. Afv granskar inte kommentarerna i förväg och kommentarerna omfattas inte av Affärsvärldens utgivaransvar. Ifrågasätts användarvillkor gäller.

Grundreglerna är:

  • Håll dig till ämnet
  • Håll en respektfull god ton

Såväl Ifrågasätt som Afv har rätt att radera kommentarer som inte uppfyller villkoren.Annons från Invesco