Svårare få kalla en obligation för grön

Reglerna för vad som ska få kallas "gröna obligationer" - en marknad som i dag uppgår till 200 miljarder dollar - stramas åt.

Det står klart efter att EU fattat beslut om vilka finansiella produkter som får kallas ”gröna” och ”hållbara” efter förhandlingar mellan EU-parlamentet och Europeiska rådet som representerar de 28 medlemsländerna.

Alla finansiella produkter som kallar sig gröna eller hållbara måste från och med nu klargöra i exakt vilken proportion deras investeringar är miljövänlig.

”Med ambitiösa och trovärdiga definitioner för hållbara investeringar kommer EU bli världsledande inom hållbar finans”, sade den nederländske EU-politikern Bas Eickhout, förhandlare för den gröna gruppen i EU-parlamentet enligt Reuters.

Gröna obligationer används för att ge investerare möjlighet att finansiera projekt med miljömässig hållbarhet. Intresset för gröna obligationer har ökat snabbt de senaste åren. Hittills har främst branschgemensamma standarder gällt för gröna obligationer, likväl som för ”sociala obligationer” som tar sikte på att stötta socialt och samhälleligt hållbara investeringar.

Enligt den nya EU-överenskommelsen kommer nu tre nivåer införas i hållbarhetsklassificeringen för att försvåra för bolag som bedrägligt nyttjar begrepp om hänsyn mot samhälle och miljö för att dra uppmärksamhet – något som kommit att kallas ”greenwashing” och ”whitewashing”.

”När vi nu har trovärdiga definitioner avseende vilka ekonomiska aktiviteter som kan anses vara hållbara måste den nytillträdda EU-kommissionen börja förbereda sig för att klart och tydligt identifiera miljömässigt skadliga aktiviteter och vilka investeringar som för närvarande stödjer dessa”, fortsatte Bas Eickhout.

En av knäckfrågorna har varit att bestämma om investeringar inom naturgas och kärnkraft ska betraktas som gröna. Under nuvarande formulering kommer detta mest troligt inte att bli fallet – även om energislagen inte exkluderas svart på vitt under de nya reglerna.

EU:s medlemsstater har velat se en lösare formulering medan EU-parlamentet tryckt på för striktare regler.OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.