Svensk arbetslöshet minskade

Den svenska totala arbetslösheten, enligt Arbetsförmedlingens beräkningar, minskade till 8,8% i oktober, från 9,0% föregående månad. För ett år sedan var nivån 7,1%.
Nu är 173 000 personer långtidsarbetslösa och har varit inskrivna arbetslösa i tolv månader eller mer. Det är fler än under finanskrisen och fler riskerar också att bli långtidsarbetslösa. Gruppen inskrivna som varit arbetslösa mellan sex och tolv månader växer och är nu drygt 102 000.
”Tiden i arbetslöshet ökar på bred front och fler närmar sig nu långtidsarbetslöshet, säger Annika Sundén”, analyschef på Arbetsförmedlingen.

Sverige, % oktober, 2020 september, 2020
AF Arbetslöshet 8,8 9,0