Sweco föreslår ytterligare utdelning

Teknikkonsulten Sweco föreslår en ytterligare utdelning på 3,10 kronor per aktie. Tidigare i år fick bolaget halvera det ursprungliga förslaget på 6,20 kronor per aktie på grund av osäkerheten som covid-19 orsakat.
Det uppges nu att marknadssituationen har stabiliserats och att det finns förutsättningar att betala resten av den ursprungliga föreslagna utdelningen.

Därutöver informerar bolaget att det tänker föreslå en aktiesplit på 3:1, det vill säga att bolagets aktie delas upp i tre nya aktier.

 ”Coronakrisen har haft liten påverkan”

Dessa två förslag ska behandlas under en extra bolagsstämma planerad att hållas den 22 oktober. Bolagsstämman kommer på grund av covid-19 att genomföras utan fysisk närvaro och aktieägarna kan rösta endast genom poströstning.