Swedbank byter ut Hufvudstaden mot Husqvarna i fokusportföljen

Swedbank ersätter Hufvudstaden med Husqvarna i sin Fokusportfölj, som uppdateras varannan vecka.
Swedbank
Foto: TT
”Drivet av en fortsatt återhämtning i ekonomin, i kombination med låga räntor och stora stimulanser, ser vi att en strukturellt gynnsam miljö för risktillgångar alltjämt råder. Med vår vy om en sekventiell återhämtning i ekonomin förordas nu också en relativt hög andel industrirelaterade bolag i fokusportföljen”, upprepar banken.

Det finns totalt 17 bolag i portföljen, dock inga inom kategorierna hälsovård och telekom.