Swedbank ökade rörelseresultatet mer än väntat i första kvartalet

Swedbank redovisar intäkter i linje med förväntat under första kvartalet. Rörelseresultatet var högre än väntat.
Swedbanks egna fondbolag Robur Fonder är det största fondbolaget i Sverige med 1220 miljarder kronor i sina fonder Foto: Jonas Ekströmer/TT

De totala intäkterna uppgick till 11 402 miljoner kronor (10 232), vilket låg i linje med analytikerkonsensus från Factset.

Räntenettot uppgick till 6 541 miljoner kronor (6 686), väntat 6 621 miljoner kronor.

Provisionsnettot blev 3 360 miljoner kronor (3 223), väntat var 3 316 miljoner kronor.

Tradingnettot uppgick till 585 miljoner kronor (-322), konsensus 551 miljoner kronor.

Rörelsekostnaderna uppgick till 4 974 miljoner kronor (9 370), analytikerkonsensus var 5 159 miljoner kronor.

Rörelseresultatet före kreditförluster blev 6 428 miljoner kronor (862), väntat var 6 155 miljoner kronor.

Kreditförlusterna uppgick till 246 miljoner kronor (2 151), väntat var 596 miljoner kronor.

Rörelseresultatet blev 6 182 miljoner kronor (-1 289), väntat var 5 638 miljoner kronor.

Nettoresultatet blev 4 975 miljoner kronor (-1 687).

Bankens vd Jens Henriksson kommenterar första kvartalet:

”Resultatet gick upp med 10 procent jämfört med föregående kvartal. Detta förklaras i första hand av lägre kostnader och lägre kreditförluster. Kostnaderna för helåret 2021 utvecklas enligt plan och vårt kostnadstak på 20,5 miljarder och tillkommande 500 miljoner kronor för utredningar kopplade till våra historiska tillkortakommanden, ligger fast. Kreditförlusterna minskade avsevärt och tillgångskvaliteten i Swedbank är god”.

Swedbank, Mkr Q1-2021 Konsensus Förändring mot konsensus Q1-2020
Intäkter 11 402 11 352 0,4% 10 232
Räntenetto 6 541 6 621 -1,2% 6 686
Provisionsnetto 3 360 3 316 1,3% 3 223
Tradingnetto 585 551 6,2% -322
Rörelsekostnader -4 974 -5 159 -9 370
Rörelseresultat före kreditförluster 6 428 6 155 4,4% 862
Kreditförluster -246 -596 -2 151
Rörelseresultat 6 182 5 638 9,6% -1 289
Nettoresultat 4 975 -1 687