Swedbank: Risk för korrigering i närtid

På grund av den stora osäkerheten väljer Swedbank att ligga kvar med neutral vikt i aktier. Tillväxtmarknader höjs dock till övervikt, från tidigare neutral.

”Sällan, om någonsin, har skillnaderna mellan realekonomin och de finansiella marknaderna varit större”, inleder Swedbank sin Investeringsstrategi för september.

De skriver att marknaderna verkar helt frånkopplade den extrema osäkerhet som realekonomin befinner sig i. Bakom detta ligger centralbankernas låga räntor och stimulanser, som skapat förhoppningar om en snabb ekonomisk återhämtning. Samtidigt som argumenten för fortsatt optimism är starka är riskerna i ekonomin dock lättidentifierade, skriver banken.

”Många ekonomiska indikatorer har visat på återhämtning men vi ser fortsatt risk för bakslag och osäkerhet till följd av krisen. Ekonomin har blivit mer uppkopplad genom ökad digitalisering medan de finansiella marknaderna är mer frikopplade från den realekonomiska utvecklingen. En annan bestående effekt är att vi med största sannolikhet kommer ha en ännu längre period av låga räntor, vilket påverkar den långsiktiga allokeringen”, säger Johannes Bjerner, Investeringsstrateg på Swedbank i ett pressmeddelande.

Ännu syns inga bakslag i den starka återhämtningen på världens aktiemarknader, men Swedbank menar att det troligtvis finns flertalet investerare som väntar på en sättning.

”Vi anser att risken för en korrigering i relativ närtid är för hög för att ha en mer positiv syn på aktier i det korta perspektivet. Samtidigt finns det starka argument för att börsen kommer stå högre om tre till sex månader och vi ser därför möjligheter att addera exponering på lägre nivåer den närmaste tiden. Den låga räntan kommer spela en avgörande roll”, säger Johannes Bjerner.

Swedbank upprepar samtliga sina vikter med undantag för tillväxtmarknader som höjs till övervikt, från tidigare neutral.

Regionmässigt överviktas Europa och tillväxtmarknader med fokus på Kina. Detta finansieras av en undervikt i Japan. Samtidigt behålls krediter också överviktade, jämnt fördelat på de båda underkategorierna High Yield och Investment Grade. Räntevikten behålls i en undervikt med en relativt neutral duration.

Rapporten för september släpps av Swedbank Strategi och allokering.

Allokering:

Regioner
Sverige Neutral (neutral)
Europa Övervikt (övervikt)
USA Neutral (neutral)
Japan Undervikt (undervikt)
Tillväxtmarknader Övervikt (neutral)
Allokering
Aktier Neutral (neutral)
Räntor Undervikt (undervikt)
Krediter Övervikt (övervikt)