Swedbank: Så kan coronaviruset slå mot svensk ekonomi

Coronaviruset kan komma att få svensk BNP-tillväxt att bromsa in till 0,4 procent i år. Det bedömer Swedbank i en analys.

De noterar att det råder en ”exceptionell osäkerhet” om den ekonomiska utvecklingen framöver. Nyligen var konsensusbedömningen att coronautbrottets ekonomiska följdverkningar skulle följa ett V-scenario, med en snabb nedgång och en lika snabb uppstuds.

”Detta framstår alltmer som en from förhoppning. Mer sannolikt är nu ett U-scenario, vilket skulle innebära att nedgångsfasen blir mer utdragen men likväl tillfällig. Det kan dock inte uteslutas att viruset skulle kunna ha bestående negativa effekter, exempelvis genom att leda till permanent minskad internationell handel”, skriver Swedbank.

Utifrån huvudscenariot i OECD:s globala prognos som publicerades i början av veckan skulle svensk BNP-tillväxt dämpas till 1,0 procent i år, ned från 1,2 procent i Swedbanks senaste prognos i januari. Enligt Swedbank bygger dock detta på ganska optimistiska antaganden med bland annat begränsad ytterligare smittspridning.

I ett alternativt, mer allvarligt scenario, men enligt Swedbank också mer sannolikt, antar OECD att smittspridningen omfattar Europa och USA i större utsträckning, vilket innebär att de ekonomiska konsekvenserna blir större. I detta scenario halveras den globala BNP-tillväxten i år, till 1,5 procent.

För svensk del innebär detta scenario enligt Swedbanks beräkningar en BNP-tillväxt på 0,4 procent i år och en arbetslöshet som stiger till 7,7 procent under 2021. Inflationen dämpas också, med en KPIF-inflation på cirka 0,6 procent i år.

”Detta skulle kunna vara ett bekymmer för Riksbanken men vår bedömning är ändå att man kommer att ligga still även i detta scenario. Nedgången i inflationen är trots allt tillfällig och tröskeln för att sänka räntan eller påbörja obligationsköp bedöms vara hög”, skriver Swedbank.

Finanspolitiken bedöms bli något mer expansiv. Det handlar bland annat om riktade stöd mot utsatta branscher och ökade satsningar på utbildnings- och arbetsmarknadspolitik för att bromsa uppgången i arbetslösheten. Swedbank räknar även med något högre statsbidrag till kommunsektorn.

”Det utmanande parlamentariska läget försvårar dock genomförandet av mer omfattande åtgärder”, skriver banken.OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.