Swedbank städar i toppen

Swedbank har beslutat om en genomgripande organisationsförändring för att skapa rakare och tydligare beslutsvägar samt underlätta förverkligandet av bankens strategi. Antalet medlemmar i koncernledningen minskas från 17 till 14 personer.

Det meddelar banken i ett pressmeddelande där det även framgår att nuvarande koncernriskchef Helo Meigas och nuvarande chefen för Baltisk bankrörelse Charlotte Elsnitz lämnar Swedbank.

“Idag presenterar jag en ny ledning för att utveckla Swedbank och stärka förtroendet. Som ett led i detta lämnar också ett antal personer banken. Jag startar även en utvärdering av kulturen i Swedbank”, säger Swedbanks vd Jens Henriksson.

Från och med måndagen blir Gunilla Domeij Hallros tillförordnad koncernriskchef medan Jon Lidefelt blir tillförordnad chef för Baltisk bankrörelse. Rekryteringen av personer till motsvarande permanenta poster påbörjas. Sedan tidigare pågår även rekrytering av en kommunikationsdirektör som kommer att ingå i koncernledningen.

Enligt Swedbank är bankens förmåga att tillämpa nya teknologier avgörande för att möta kundernas förväntningar på digitala möten och tjänster.

“Group IT och Digital Banking slås därför samman för att samla kompetens inom digital tjänsteutveckling, kundupplevelse och infrastruktur. Den nya enheten kommer att heta Digital Banking & IT”, skriver Swedbank.

Vidare meddelas att stora delar av Customer Value Management flyttas närmare den dagliga bankverksamheten och blir en del av affärsområdet Svensk bankverksamhet.

Funktionerna för cash management, Swedbank Pay och betalningsinfrastruktur integreras inom affärsområdet Stora Företag & Institutioner “för att ytterligare stärka Swedbanks konkurrenskraft inom två viktiga tillväxtområden i hela företagsaffären”, heter det.

För att stärka bankens förmåga att ge kunder råd utifrån ett helhetsperspektiv när det gäller såväl spar-, försäkrings- och låneprodukter skapas den nya enheten Group Financial Products & Advice, meddelas det också.

Enheten Anti Financial Crime, som bildades i april, fortsätter att ansvara för genomförandet av bankens framåtsyftande 132-punktsprogram och andra insatser för att stärka förmågan att motverka penningtvätt.

Ansvaret för den pågående interna utredningen och olika externa utredningar avseende historiska brister i arbetet mot penningtvätt flyttas till den nya enheten Special Task Force. Enheten leds av bankens tidigare Treasury-chef Tomas Hedberg, som i den nya rollen rapporterar direkt till vd.

I och med sammanslagningen av bankens produktenheter kommer nuvarande chefen för Group Lending & Payments, Leif Karlsson, att lämna banken under första kvartalet 2020.

OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.
    Annonstorget Premium i samarbete med King Street Media Annonsera här