Swedbank: Wallenbergs drag negativt för aktien

FAM:s avyttring av halva sitt Alfa Laval-innehav är ett negativt tecken för aktien, givet FAM:s grundläggande kunskaper om Alfa Lavals långsiktiga potential.

Det skriver Swedbank (med neutral Alfa Laval- rekommendation och riktkursen 135 kronor) i en kommentar till fredagens besked från det Wallenbergstiftelseägda holdingbolaget FAM: aktier för cirka 1,7 miljarder kronor har sålts för att frigöra kapital till fler onoterade investeringar.

”Vår slutsats är att det här är negativt för aktien. Wallenberggruppen kan Alfa Laval extremt bra”, skriver banken apropå att Alfa Laval var ett av Investors kärninnehav fram till 1991, då Tetra Pak köpte Alfa Laval.

Gunnar Brock, i dag styrelseledamot i Investor, har vidare varit vd för både Alfa Laval och Tetra Pak, noterar Swedbank.

”När FAM köpte 6 procent av aktierna i Alfa Laval såg vi det som ett långsiktigt åtagande i ett väldigt intressant tillväxtorienterat ingenjörsföretag”, skriver Swedbank, och resonerar sedan kring Alfa Lavals lång- respektive kortsiktiga potential. Angående det sistnämnda anser Swedbank att Alfa Laval på sikt har en utmärkt tillväxtpotential, även om det för närvarande är något kärvt i marin- och olje/gas-branscherna.

”I normala fall skulle en sådan långsiktig potential vara ett skäl att inte sälja aktien såvida du inte tror att den kortsiktiga utvecklingen kan antas vara mindre attraktiv”, skriver banken, som ser desto ljusare på förra veckans nyhet att den så kallade barlastkonventionen är på väg att träda i kraft.

Denna blev känd dagen före FAM-avyttringen och, menar Swedbank, kan innebära intäktsströmmar som räknat på en tioprocentig marknadsandel kan översättas till nästan 2 kronor per aktie, om än med många osäkerhetsparametrar i kalkylen.

En annan bank, Barclays, anser att FAM:s tajming av sin avyttring är intressant. Banken konstaterar bland annat att aktierna säljs bara två månader före höstens kapitalmarknadsdag, då den nya vd:n ska presentera detaljer från sin strategiska genomgång.

Alfa Laval-aktien reagerade inte anmärkningsvärt negativt på informationen om FAM:s innehavshalvering. Vid 11.40-tiden på måndagen var den ned 1,6 procent, nästan i linje med sektorn och OMXS30.

 

 OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.