Swedish Matchs intäkter och justerade rörelseresultat slog förväntningarna

Tobaksbolaget Swedish Match redovisar intäkter och justerat rörelseresultat i första kvartalet 2021 som slog analytikernas förväntningar. Bolaget rapporterar en dubbelsiffrig tillväxt för försäljning och rörelseresultat för samtliga produktsegment i lokala valutor.
De lovande tillväxtförutsättningarna i USA innebär att Swedish Match aktie fortsatt är köpvärd, anser Affärsvärlden i en analys.
Swedish Match tillverkar och säljer snus och nikotinportioner men även cigarrer, tuggtobak och tändprodukter. Nyligen meddelades att cigarrverksamheten ska knoppas av till aktieägarna vilket kommer göra Swedish Match till ett helt rökfritt bolag.
Nettoomsättningen steg 10,6% till 4 455 miljoner kronor (4 029). Utfallet var 6,1% högre än Factset analytikerkonsensus som låg på 4 192 miljoner kronor. I lokala valutor ökade nettoomsättningen med 23%.

Rörelseresultatet blev 2 354 miljoner kronor (1 601), väntat rörelseresultat var 1 721 miljoner kronor. Rörelsemarginalen var 52,8% (39,7).

Justerat för en förlikningsintäkt på 300 miljoner kronor blev det justerade rörelseresultat 2 054 miljoner kronor (1 601), vilket är 19,3% högre än förväntade var 1 721, med en justerad rörelsemarginal på 46,1% (39,7).

Resultatet före skatt var 2 265 miljoner kronor (1 523).

Resultatet efter skatt blev 1 780 miljoner kronor (1 168), analytikerkonsensus låg på 1 274 miljoner kronor. Resultat per aktie hamnade på 11,25 kronor (7,14).

”Swedish Match uppvisade en imponerande finansiell utveckling under det första kvartalet.Vi noterar med fortsatt tillförsikt den starka marknadstillväxten för nikotinportionskategorin. Konsumenter fortsätter att söka tillfredsställande alternativ till cigaretter och andra traditionella tobaksprodukter och Swedish Match är väl positionerade för att delta i denna marknadsdynamik. Leveransvolymerna för vår ZYN-verksamhet i USA uppvisade en markant sekventiell ökning, trots konkurrenternas utökade distribution i kombination med aggressiva priskampanjer för att få konsumenter att pröva deras produkter. Likväl fortsatte omsättningshastigheten för våra produkter (per försäljningsställe och vecka) att öka och förblev betydligt högre än för konkurrerande varumärken”, kommenterar VD Lars Dahlgren i delårsrapporten.

För 2021 förväntar sig Swedish Match fortsatt marknadstillväxt för rökfria produkter, främst drivet av den snabba tillväxten för nikotinportioner. Swedish Match förväntar sig att potentialen för nikotinportionskategorin kommer att innebära utökad konkurrens.

Under 2021 avser Swedish Match att öka investeringarna för satsningar inom marknadsföring, distribution och försäljning både på existerande och nya marknader för att aktivt delta i tillväxtmöjligheter. Fortsatta investeringar av Swedish Match för att utöka produktionskapaciteten av nikotinportioner förväntas resultera i kapitalinvesteringar under 2021 som överstiger 2020 års nivå.

Swedish Match, Mkr Q1-2021 Konsensus Förändring mot konsensus Q1-2020 Förändring
Nettoomsättning 4 455 4 192 6,3% 4 029 10,6%
Rörelseresultat 2 354 1 721 36,8% 1 601 47,0%
Rörelsemarginal 52,8% 41,1% 39,7%
Rörelseresultat, justerat 2 054 1 721 19,3% 1 601 28,3%
Rörelsemarginal, justerad 46,1% 41,1% 39,7%
Resultat före skatt 2 265 1 523 48,7%
Nettoresultat 1 780 1 274 39,7% 1 168 52,4%
Resultat per aktie, kronor 11,25 7,14 57,6%

Konsensusdata från Factset