Synergier lyfter kranbolaget

ANALYS Med synergierna i jätteförvärvet MHPS behöver Konecranes inte hjälp av marknaden för att lyfta vinsten de kommande åren. Det och den låga värderingen lockar till köp.

KÖP Det finländska industri- och hamnkransbolaget Konecranes, som knoppades av från Kone 1994, har länge varit en underpresterare – både på börsen och i verksamheten. Det gamla marginalmålet på 10 procent har bolaget bara nått tre gånger sedan millennieskiftet. Allt som oftast har marginalen legat kring hälften av målnivån. Och på börsen kostar aktien ungefär lika mycket nu som den gjorde i mitten av 2007.

Ingen strålande utveckling, med andra ord. Det kan dock vara på väg att förändras. Under 2016 lyckades bolaget efter visst stök från kinesiska Zoomlion köpa amerikanska Terex verksamhet för industri- och hamnkranar, MHPS, för totalt ungefär 1,4 miljarder euro i kontanter och aktier. Förutom cirka 1,4 miljarder euro i försäljning och en uppsättning kompletterande produkter, gav förvärvet nämligen Konecranes en trovärdig väg till en högre lönsamhet genom de 140 miljoner euro i kostnadssynergier som identifierats.

Förvärvet slutfördes i början av januari 2017 och efter att Stahl Crane Systems sålts som en eftergift till konkurrensmyndigheterna strax därefter, har bolaget fokuserat på att integrera. Genom att realisera synergierna ska lönsamheten höjas till 11 procent på ebita-nivå 2020, vilket ungefär motsvarar det gamla rörelsemarginalmålet på 10 procent.

För att nå hela vägen till målet kommer det dock att behövas viss hjälp av tillväxt. Bolagets finansiella mål är att växa med 5 procent i snitt per år fram till 2020 och de största tillväxthoppen står till service och till hamnverksamheten.

Service utgör i dag knappt 40 procent av försäljningen och har haft en relativt stabil och hög lönsamhet under många år. Den totala marknaden för segmentet uppskattas till över 10 miljarder euro och bolaget har i dag en marknadsandel på 12 procent. Efter att under 2017 ha fokuserat på att sammanfoga de två serviceorganisationerna ska bolaget nu växa genom att ta marknadsandelar.

Inom hamnverksamheten, som i dag utgör drygt 30 procent av försäljningen, står tillväxthoppen till mer programvara, automatisering och service. Att hamnar världen över efterfrågar utrustning som kan automatisera arbetet gör att det finns en marknad som medger tillväxt, säger bolaget.

Aktiemarknaden är inte lika övertygad. Konsensus spår en årlig tillväxt på 3,5 procent till 2020 för bolaget som helhet, 3,7 procent för serviceverksamheten och 2,0 procent för hamnverksamheten. Affärsvärlden har ingen avvikande åsikt.

Konsekvensen av de magra tillväxtprognoserna blir dock att nästan hela resultatlyftet – bolaget väntas både i konsensus och Affärsvärldens prognoser komma nära, men inte riktigt nå sitt marginalmål – kommer från självhjälp i form av realiserade kostnadssynergier. Vid utgången av det andra kvartalet hade bolaget uppnått 80 miljoner euro av de totalt 140 som identifierats. Med mer än hälften av tiden kvar har alltså mer än hälften av synergierna redan realiserats. Det tillsammans med den magra tillväxten i prognoserna sänker risken i Affärsvärldens ögon.

Aktien handlas nu till p/e 12,3 på nästa års prognos och till knappa 11 på 2020 års. Det är inte särskilt utmanande. Särskilt inte i ljuset av att bolagets historiska tillväxt, inklusive förvärv, har legat kring ungefär 7 procent. De kommande åren kommer bolaget fokusera på att integrera MHPS, men därefter finns det en balansräkning som medger fortsatta förvärv och en högre tillväxttakt än den som väntas till 2020. Affärsvärlden känner sig lockad och rekommenderar köp med riktkurs 40 euro på ett års sikt.

 

 

    Annonstorget Premium i samarbete med King Street Media Annonsera här