Synthetic MR vände till vinst

Medicinteknikbolaget Synthetic MR vände till vinst i fjärde kvartalet, samtidigt som kvartalsförsäljningen var rekordhög.
SyntheticMR
SyntheticMR utvecklar och säljer mjukvara till sjukhusens MR-kameror. Teknologin gör att undersökningarna kan genomföras snabbare och att mer information kan utvinnas. Bolaget har avtal med GE, Siemens och Philips som dominerar marknaden.
Omsättningen steg 49,1% till 15,8 miljoner kronor (10,6).

Ökningen hänförs först och främst till ökat antal sålda licenser av SyMRI men även ökad försäljning till GE Healthcare av de kundanpassade licenser som de marknadsför som MAGiC.

Försäljningen av SyMRI i förhållande till totala intäkterna ökade i linje med årets tidigare
kvartal, vilket beskrivs som en mer gynnsam produktmix.

Rörelseresultatet blev 3,1 miljoner kronor (-4,6), med en rörelsemarginal på 19,6%.

Det ökade resultatet beror på den högre försäljningen samt lägre kostnader beroende på anpassning av marknadsföringsplanen.
Resultatet före skatt var 3,1 miljoner kronor (-4,6).

Resultatet efter skatt blev 3,0 miljoner kronor (-3,5).

Resultat per aktie hamnade på 0,73 kronor (-0,85).

Ingen utdelning föreslås.

VD Ulrik Harrysson skriver i en kommentar till rapporten att under utmanande förhållanden så har man byggt ett starkt momentum i kundmarknaden som är mycket värdefullt när bolaget tänker fortsätta växa.

”Strategin att investera i egna säljresurser och etablera modellen med tidsbegränsade licenser har fallit ut mycket bra. De ökade kraven på finansiell kontroll som det medför hanteras väl. En aggressiv plan att utveckla samarbetet med befintliga och nya partners har överträffats och lett till ett antal nya affärsavtal under året. Befintliga och nya produktutvecklingsprojekt implementeras framgångsrikt”, konstaterar bolagschefen.

Synthetic MR, Mkr Q4-2020 Q4-2019 Förändring
Nettoomsättning 15,8 10,6 49,1%
Rörelseresultat 3,1 -4,6
Rörelsemarginal 19,6%
Resultat före skatt 3,1 -4,6
Nettoresultat 3,0 -3,5
Resultat per aktie, kronor 0,73 -0,85
Utdelning per aktie, kronor 0