Sysselsättningen i USA ökade mindre än väntat

Den amerikanska sysselsättningen inom både privata och statliga sektorerna ökade mindre än väntat i augusti.
Antalet sysselsatta ökade med 235 000 personer (+1 053 reviderat från +943 000), att jämföra med analytikerkonsensus som enligt Bloomberg var +733 000.

Sysselsättningsstatistiken räknas som mycket viktig och följs noggrant av centralbanken Federal Reserve.

USA augusti, 2021 Konsensus juli, 2021 Reviderad
Sysselsättning 235 000 733 000 943 000 1 053

Konsensusdata från Bloomberg

Samtidigt uppgick arbetslösheten i USA till 5,2% i augusti. Månaden innan låg arbetslösheten på 5,4%.

Analytikerkonsensus låg på en nivå vid 5,2%, enligt Bloomberg.

USA, % augusti, 2021 Konsensus juli, 2021
Arbetslöshet 5,2 5,2 5,4

Konsensusdata från Bloomberg

USA:s timlöner ökade vidare mer än väntat i årstakt i augusti. På årsbasis steg timlöner 4,3% (+4,0), att jämföra med Bloomberg analytikerkonsensus som väntade en ökning på 3,9%.