Teknikföretagen: Den globala inbromsningen fortsätter

Inbromsningen i den globala tillväxten fortsätter, drivet av svagare investeringar. Det bedömer Teknikföretagen i sin nya konjunkturprognos som Nyhetsbyrån Direkt tagit del av.
Mats Kinnwall, chefekonom på Teknikföretagen.

Återhållsamma centralbanker som satt räntehöjningar på paus motverkar dock en djupare nedgång. I Sverige väntas BNP-tillväxten bromsa in till 0,9 procent i år, till följd av fallande bostadsinvesteringar men också beroende på den svagare omvärlden.

”Vårt scenario med en vikande global konjunktur har fallit in. Nu studsade BNP-tillväxten visserligen upp lite på flera håll under det första kvartalet, men det ser vi som tillfälligt. Vi tror inte att det vänder upp nu utan världskonjunkturen kommer att kylas av igen under resten av det här året”, säger Teknikföretagens chefekonom Mats Kinnwall till Nyhetsbyrån Direkt.

Teknikföretagen skriver i prognosen att inbromsningen globalt fortsatt under inledningen av 2019 och att man får gå tillbaka till eurokrisen 2012 för att hitta en lika stor avmattning i indikatorer för världsekonomin. Särskilt är det tillverkningsindustrin som försvagats och enligt Teknikföretagen upprepas nu det klassiska cykliska mönstret där vikande investeringar leder konjunkturen nedåt.

Någon krasch blir det dock inte, vilket man kan tacka återhållsamma centralbanker för.

”Vi räknar med en ganska grund och kortvarig avmattning, det är ingen krasch vi talar om, och det kan man tacka stimulanserna för. Det började redan före jul när Federal Reserve sade att det inte kommer att höja räntan lika mycket som de bedömde tidigare. Det fick räntorna att falla och börser att gå upp. Sedan har det kommit mer från Fed, som ytterligare skruvat ned antalet framtida höjningar, samtidigt som ECB skjutit fram en första höjning på obestämd framtid och Kina fortsatt att elda på. Detta kommer så småningom att vända konjunkturen”, säger Mats Kinnwall.

Med stöd av stimulanser från centralbanker och finanspolitik räknar Teknikföretagen med att världsekonomin långsamt börjar återhämta under 2020, då global tillväxt väntas bli aningen högre än i år.

I Sverige dämpas tillväxten av fallande bostadsinvesteringar. Till detta kommer att världshandeln bromsat in kraftigt, vilket påverkar svensk exportindustri negativt. Det syns också en vikande konjunktur i såväl industri- som tjänstesektor på senare tid.

Svensk BNP väntas öka med 0,9 procent i år och 1,2 procent under 2020. I en prognosuppdatering i mars räknade Teknikföretagen med att BNP skulle öka med 1,2 procent i år.

”En del andra prognosmakare tror att exportindustrin ska ta över stafettpinnen när bostadsinvesteringarna faller, men det bygger på en helt annan syn på global konjunktur än vad vi har. Svensk industri brukar följa Tyskland, men trots att tysk industri nu åkt på en riktig propp går industrin i Sverige fortsatt bra. Detta kommer dock inte att hålla i sig”, säger Mats Kinnwall.

Han säger den vikande investeringskonjunkturen även påverkar Sverige. Också i Sverige har industrin investerat mycket på senare år, där några få branscher står för en stor del av investeringarna, bland andra fordonsindustrin. Att många stora investeringar nu är avklarade talar i kombination med en svagare efterfrågan globalt för att industrins investeringar kommer att minska.

När tillväxten dämpas kommer också arbetsmarknaden att försvagas, med en viss fördröjning. Teknikföretagen noterar att det på sistone också synts flera tecken på att den svenska arbetsmarknaden håller på att svänga och de räknar med att arbetslösheten stiger till 6,7 procent i år och 7,0 procent 2020.

Den stigande arbetslösheten bidrar till att dämpa inflationen framöver. Teknikföretagen ser i en modellberäkning framför sig en gradvis sjunkande inflation, som hamnar allt längre under Riksbanken mål på 2 procent. KPIF-inflationen väntas uppgå till 1,8 procent i år för att sedan sjunka till 1,6 procent nästa år. I slutet av 2020 väntas KIF-inflationen vara nere i 1,4 procent.

”Vi ser en stigande arbetslöshet framför oss och även om sambandet är mycket svagare än tidigare finns fortsatt en koppling mellan resursutnyttjande och inflation. Konjunkturen talar inte för en stigande inflation, tvärtom”, säger Mats Kinnwall.

Mot bakgrund av den sjunkande inflationen och svaga tillväxten bedömer Teknikföretagen att Riksbanken avstår från ytterligare räntehöjningar, både i år och nästa år.

”Enligt den penningpolitiska handboken är det knappast läge höja i räntan nu. I en normal värld borde ryggmärgsreaktionen hos varje centralbank vara att man sänker räntan när arbetslösheten stiger och resursutnyttjandet sjunker”, säger Mats Kinnwall.

Trots en prognos om sjunkande inflation och stigande arbetslöshet tror dock inte Teknikföretagen att Riksbanken kommer att sänka räntan i första taget.

”Jag har svårt att se att Riksbanken skulle sänka räntan. Det verkar meningslöst att gå tillbaka till -0,50 procent. Det krävs nog mycket för att Riksbanken ska sänka räntan igen. Snarare kommer de att fortsätta att platta till räntebanan och hoppas att det påverkar längre marknadsräntor lite. De tog ett steg nu i april och får väl fortsätta platta till räntebanan. De kan också komma med nya kvantitativa lättnader”, säger Mats Kinnwall.

Riksbanken har enligt Teknikföretagen hamnat i ”den japanska fällan” där det kommer att vara mycket svårt att normalisera penningpolitiken.

”Trots att Sverige haft en lång period av god tillväxt och stigande resursutnyttjande har Riksbanken inte lyckats höja räntan ens över noll. Om de inte har kunnat göra det nu, när ska de då kunna höja räntorna? Riksbanken verkar ha hamnat i den japanska fällan där man är fast med extremt låga räntor. Jag tror den polletten börjar trilla ned nu”, säger han.

Vad gäller kronan menar Teknikföretagen att den är ”kraftigt undervärderad” enligt en modell baserad på ränteskillnader. Denna modell har tidigare väl förklarat kronan växelkurs, men sedan 2017 syns hur kronan blivit allt mer undervärderad.

”Det är långt ifrån ovanligt att växelkurser rör sig kraftigt och långvarigt bort från det som uppfattas som rimliga nivåer. Det finns dock en tendens till återgång mot jämviktsbanan, även om det kan gå långsamt och ryckigt. Med tanke på kronans kraftiga avvikelse finns det således goda skäl att i princip förvänta sig en ordentlig förstärkning”, skriver Teknikföretagen.

De tillägger dock att timingen är en annan sak.

”[N]ormalt brukar inte kronan rosa marknaden när världskonjunkturen utvecklas svagt, vilket vi räknar med åtminstone det närmaste året. Det är således inte sannolikt att en spontan anpassning till en rimligare växelkurs inträffar i närtid”, skriver Teknikföretagen.

Produktionen i svensk teknikindustri väntas öka med 2,0 procent i år och 1,0 procent 2020. I sin prognosuppdatering i mars räknade Teknikföretagen med att teknikproduktionen skulle öka med 2,0 procent i år.

”Industrikonjunkturen bromsar nu kraftfullt i Europa och det kommer till Sverige med lite eftersläpning”, säger Mats Kinnwall.OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.