Tele2 föreslår extrautdelning om 3 kronor per aktie

Styrelsen i teleoperatören Tele2 föreslår en extrautdelning om 3,00 kronor per aktie vilket ska klubbas vid en extra bolagsstämma under juni. Om den godkänns så förväntas den betalas ut under juli.
”Tele2s starka balansräkning och motståndskraftiga affärsmodell fortsätter generera starkt kassaflöde trots att pandemin kvarstår”, skriver bolaget i ett pressmeddelande.

Den föreslagna extrautdelningen kommer inte att påverka den ordinarie utdelningen som är föremål för godkännande vid årsstämman den 22 april.