Tele2 något under förväntningar

Samgående med Com Hem i fokus vid Tele2:s rapportering.

Tele2:s underliggande ebitda-marginal för Sverigeverksamheten uppgick till 33 procent under andra kvartalet, exklusive IRFS 16. Det kan jämföras med proforma 31 procent. Proforma är som om Com Hem ingick i Tele2 under jämförelseperioden.

”Samgåendet med Com Hem, som stått i fokus för den svenska verksamheten, gjorde framsteg snabbare än förväntat och kostnadssynergier på cirka 100 miljoner kronor påverkade resultatet under kvartalet”, skriver Tele2.

Nettoeffekten i underliggande ebitda-resultat uppvägdes delvis av intäktsminskning och investeringar i verksamheten.

Integrationskostnader på 227 miljoner kronor relaterade till Com Hem-fusionen har tagits under kvartalet och uppgår till sammanlagt 592 miljoner kronor sedan integrationsprogrammets början.

Omsättning och totala tjänsteintäkter från slutkund minskade med 2 procent till följd av fortsatt tillbakagång för äldre fasta tjänster inom både konsument- och företagssegmenten, medan tillväxten för mobila tjänsteintäkter från slutkund var positiv.

Underliggande ebitda exklusive IFRS 16 ökade med 3 procent till följd av kostnadssynergier kopplat till integrationen och omstruktureringen, delvis uppvägt av nedgång i tjänsteintäkter till slutkund och investeringar i FMC-produkter.OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.