Telias vinst högre än väntat – men prognosen för kassaflödet är svag

Teleoperatören Telia redovisar en omsättning i linje med förväntat under fjärde kvartalet. Bolaget rapporterar högre vinst och det justerade ebitda-resultatet var högre än väntat.

Telias ebitda-resultat före engångsposter blev 7.914 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2019, framgår det av delårsrapporten.

Ebitda-marginalen uppgick till 34,7 procent.

Genomsnittet av fem analytikerprognoser, som Infront sammanställt inför rapporten, låg på ett underliggande ebitda-resultat på 7.714 miljoner kronor med en marginal på 34,0 procent.

Nettoomsättningen blev 22.838 miljoner kronor. Här låg snittestimatet på 22.683 miljoner kronor.

Utdelningen föreslås bli 2:45 kronor per aktie (2:36), att jämföra med snittestimatet på 2:41 kronor.

Telia räknar med att det justerade ebitda-resultatet ökar med mellan 2-5 procent under 2020.

Det fria kassaflödet från kvarvarande verksamhet, exklusive licenser och utdelning från intressebolag, under 2020 kommer att minska till 10,5-11,5 miljarder kronor, från 12,6 miljarder under 2019.

Det framgår av rapporten för det fjärde kvartalet.

Analytikerna hade enligt Infronts sammanställning av fem estimat räknat med ett operationellt fritt kassaflöde på 12,1 miljarder kronor 2020. Estimaten sträckte sig mellan 11,0-13,3 miljarder kronor.

Snittestimatet för det justerade ebitda-resultatet låg inför rapporten på 32,3 miljarder kronor för 2020, en förväntad ökning om 4,2 procent jämfört med 2019 års utfall på 31,0 miljarder kronor. Det justerade ebitda-resultatet ökade med 4 procent under 2019 exklusive effekten från övergången till redovisningsstandarden IFRS 16.

”Som vi underströk i rapporten för tredje kvartalet ser vi inte att capex kommer att minska ytterligare. Den fortsatta verksamhetsförbättringen kommer att mötas av en ökad kunddriven efterfrågan, en höjd ambitionsnivå i det finska mobilnätet och effekterna från Get i Norge”, skriver Telias tillförordnade vd Christian Luiga i rapporten.OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.