Thunderful Group rusar i premiärhandeln

Gamingbolaget Thunderful Group rusar i dagens premiärhandel på First North Premier. Intresset för erbjudandet var mycket stort bland såväl svenska och internationella institutionella investerare som allmänheten i Sverige, Danmark, Norge och Finland. Erbjudandet övertecknade flera gånger om.
Thunderful
Thunderfuls dotterbolag Bergsala är i princip synonymt med ”Nintendo Norden”. Bergsala har varit avgörande för att bygga Nintendos svenska verksamhet och har ett exklusivt distributionsavtal sedan 1981. Vid huvudkontoret på Marios Gata 21 i Kungsbacka finns ett Nintendomuseum där man hittar Super Mario ovanpå det ikoniska gröna röret.
Teckningskursen var som tidigare meddelats fastställd till 50 kronor per aktie, vilket ger bolaget ett börsvärde på 3,4 miljarder kronor räknat på teckningskursen.

Erbjudandet omfattade 26,11 miljoner aktier, varav 15,00 miljoner nyemitterade aktier och 11,11 miljoner befintliga aktier som såldes av bolagets huvudägare Bergsala Holding, Brjann Sigurgeirsson Holding, och Lyngeled Holding. Det finns även en övertilldelningsoption att sälja ytterligare högt 3,91 miljoner befintliga aktier. Erbjudandet motsvarar 1,5 miljarder kronor, motsvarande 43,8% av aktierna i bolaget förutsatt att övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo.

Aktien har hittills idag handlats till 92 kronor som högst betalt och 71,08 kronor som lägst betalt. Klockan 09:15 var senast betalt 74,53 kronor, vilket motsvarar en uppgång på 49% jämfört med teckningskursen på 50 kronor. Aktier för 57 miljoner kronor har bytt ägare hittills idag.