Tietoevry vände till förlust

Tietoevry ökade omsättningen under andra kvartalet jämfört med samma period året innan. Samtidigt vände IT-konsulten till förlust mot föregående periods vinst.
Tietoevrys omsättning steg 70,2 procent till 686,4 miljoner euro (403,2). Väntad omsättning enligt Bloomberg var 676 miljoner.

Rörelseresultatet blev -9,8 miljoner euro (18,1).

Den justerade rörelsevinsten blev 80,4 miljoner euro (69,8), väntat enligt Bloomberg var 52,4 miljoner euro.

Resultatet före skatt var -16,2 miljoner euro (19,1).

Resultatet efter skatt blev -14,1 miljoner euro (18).

Resultat per aktie hamnade på -0,12 euro (0,24).

Bolaget justerar upp beräknade synergivinster till 100 miljoner euro från tidigare nivå vid 75 miljoner euro.

Tietoevry, MEUR Q2-2020 Q2-2019 Förändring
Nettoomsättning 686,4 403,2 70,2%
Rörelseresultat -9,8 18,1
Rörelsemarginal 4,5%
Resultat före skatt -16,2 19,1
Nettoresultat -14,1 18
Resultat per aktie, EUR -0,12 0,24