Trelleborgs vinst över förväntan

Verkstadsbolaget Trelleborg rapporterar en betydligt bättre än väntad vinst i det första kvartalet, jämfört med året innan. Omsättningen missar däremot prognosen. Den har varit påverkad av valutautvecklingen under perioden.
Trelleborg
Omsättningen sjönk 3,1% till 8 219 miljoner kronor (8 482). Utfallet kan jämföras med Factset analytikerkonsensus som låg på 8 543. Valutapåverkan var negativ med 8 procentenheter. Den organiska tillväxten var 5%.

Rörelseresultatet blev 1 449 miljoner kronor (1 137). Rörelsemarginalen var 17,6% (13,4).

Justerat rörelseresultat utföll på 1 350 miljoner kronor (1 173), väntat var 1 256, med en justerad rörelsemarginal på 16,4% (13,8). Detta är bolagets bästa justerade rörelseresultat och rörelsemarginal någonsin.

Resultatet före skatt var 1 417 miljoner kronor (1 081).

Resultatet efter skatt blev 1 104 miljoner kronor (827), analytikerkonsensus 863.

Resultat per aktie hamnade på 3,77 kronor (3,05).

Det operativa kassaflödet uppgick till 962 miljoner kronor (732)

I vd-ordet uppger Peter Nilsson att efterfrågan var överraskande god på sina håll vilket skapade utmaningar med att möta kundernas behov.

”I flera geografier kvarstod lokala restriktioner kopplade till pandemin. Det gav upphov till hög personalfrånvaro och utmaningar att tillräckligt snabbt möta den ökande orderingången, vilket dämpade försäljningstillväxten i delar av verksamheten”, säger VD Peter Nilsson.

Han skriver också att det noterades en markant och snabb efterfrågeökning för däck till lantbruket på flera marknader. Bolaget kunde dock inte fullt ut möta detta med befintligt lager och ökad produktion, vilket dämpade försäljningstillväxten. Försäljningen påverkades också av periodvis hög personalfrånvaro och fraktutmaningar i vissa enheter hänförliga till pandemin, enligt Peter Nilsson.

Trelleborgs syn på andra kvartalet är att efterfrågan kommer att bli bättre än jämfört med första kvartalet.

Trelleborg, Mkr Q1-2021 Konsensus Förändring mot konsensus Q1-2020 Förändring
Nettoomsättning 8 219 8 543 -3,8% 8 482 -3,1%
Rörelseresultat 1 449 1 137 27,4%
Rörelsemarginal 17,6% 13,4%
Rörelseresultat, justerat 1 350 1 256 7,5% 1 173 15,1%
Rörelsemarginal, justerad 16,4% 14,7% 13,8%
Resultat före skatt 1 417 1 081 31,1%
Nettoresultat 1 104 863 27,9% 827 33,5%
Resultat per aktie, kronor 3,77 3,05 23,6%

Konsensusdata från Factset