Tuff konkurrens bland robotrådgivare

Konkurrensen mellan de robotförvaltare som finns i Sverige är tuff och både Tieless och Waizer har fått kasta in handduken. Övriga får alltmer konkurrens från bankerna som lanserar egna sparrobotar. Affärsmodellerna skiljer sig en del åt liksom avgifterna. I dagsläget har man anammat den traditionella prissättningen med procent på förvaltat kapital, vilket kan tyckas lite märkligt då kostnaden för tjänsten som levereras är oberoende av hur mycket som sparas om man räknar bort transaktionsavgifter. Kanske får vi se lite priskrig.

Ger de bra avkastning?

Enkelt och bekvämt, javisst. Men ger det bra avkastning också? Det är det ingen som ännu egentligen vet, och på grund av att det handlar om enskilda portföljer är det svårt att definiera vad utfallet ska jämföras med.

För en ganska normal, lite mer långsiktig sparare så är sannolikt AP7:s soffliggarfond, Såfan, en rimlig benchmark då den innehåller blandade tillgångsslag och är tänkt som en pensionsfond. Flera robotförvaltare säger också att ambitionen är att leverera avkastning i linje med marknaden.

Lysas aktiefond har presterat i linje med AP7:s aktiefond som har en liknande uppbyggnad men ligger efter MSCI AWCI globala aktieindex som av Morningstar anges som jämförelseindex. Som diagrammet visar har Lysa också likartad avkastning som Fundler i riskklass 4 och något bättre i riskklass 3.

Den enda löpande utvärderingen av robotrådgivare är The Robo Report som görs av Back End Benchmarking i USA. Över de tre år som rapporten gjorts så ligger avkastningen omkring 8 procent per år med Sig Fig och Fidelity som är de som gjort bäst ifrån sig.

Lysa

Störst med 2,2 miljarder kronor i förvaltat kapital. Förvaltar via egna fonder. Avgift 0,24 %.

Nordea

Sparroboten Nora utgår från Nordeas fondutbud. Avgift 0,59 %.

Avanza

Avanza Auto har sex olika typfonder. Avgift 0,35 %.

Nordnet

Robosave investerar i ETF:er utifrån kundprofilen. Avgift 0,50 %.

Sigmastocks

Föreslår en aktieportfölj med påföljande uppföljning och justering. Man köper själv aktierna. Pris 19–99 kr/mån.

Opti

Sätter ihop en anpassad fondportfölj utifrån ett brett urval av fonder. Avgift 0,5 %. Kickbacks går tillbaka till spararen.

Fundler

Sätter ihop en fondportfölj utifrån ett urval främst ETF:er och rebalanserar sedan. Avgift 0,49 %.

June (Danske Bank)

Investerar i Junes fem egna fond-i-fonder som rebalanseras. Avgift 0,59 %.OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.