Tuffare kunder sänker betygen

Kunderna är mindre nöjda med sina revisorer i dag än tidigare. Det visar Affärsvärldens/Exidos färska enkät. Samtidigt förföljs en av vinnarna, Öhrlings Price Waterhouse Coopers, fortfarande av Prosolvia-skandalen.

De nya redovisningsreglerna (IFRS) som trädde i kraft 2005 har kraftigt ökat kostnaderna för revision i framför allt börsbolagen. Samtidigt har revisorerna och internkontrollen fått alltmer ljus på sig med de bolagsskandaler som har blivit offentliga.

Kan den ökade uppmärksamheten kring de här frågorna vara förklaringen till att kunderna i dag är tuffare i sin bedömning av revisorerna? Eller har revisionsbolagen vuxit för snabbt, så att de börjat slarva med kundvården? För Affärsvärldens/Exidos kund­enkät visar att snittbetyget har fallit från 4,3 till 4 det senaste året. Tre av de fyra undersökta företagen får lägre betyg i årets enkät än de fick 2005. Bara Öhrlings Price Waterhouse Coopers, som delar förstaplatsen med Ernst & Young, ökade sin poäng, marginellt, från 4 till 4,1. Kraftigast föll förra årets vinnare Deloitte.

En kategori där alla de undersökta bolagen tappar kraftigt är ”kompetens”, vilket kan tyda på att de nya reglerna har inneburit en del huvudbry även för revisorerna, och att deras rekryteringar inte har räckt till. Den som tappar allra mest här är den andra av de två vinnarna, Ernst&Young.

Ingen kategori har utvecklats riktigt bra. Det är anmärkningsvärt, men möjligen även det sammanhängande med övergången till IFRS, att endast en firma, Öhrlings, förbättrar sina poäng inom kundnöjdhet. Men då är de ändå sist i den delrankningen. De två i toppen av listan försämrar sina poäng och trean ligger still.

Det är samtidigt intressant att konstatera att enkäten visar att kunderna är trogna, trots sitt kritiska sinnelag. Endast fyra procent svarar att de planerar att byta revisor de närmaste 12 månaderna. Möjligen kan trenden peka på ökad rörlighet framöver, allt färre, 69 procent mot 78 för två år sedan, säger nämligen att de inte vill byta revisor. Och allt fler är osäkra, eller har ingen uppfattning, 27 procent 2006 mot 16 procent år 2004.

Om man ser till framtiden visar undersökningen att behovet av råd kring internkontroll har minskat, vilket tyder på att bolagen har inrättat sig i det nya redovisningssystemet. I stället ökar behovet av skatterådgivning och värderings- och transaktionstjänster, vilket skulle tyda på en ökad aktivitet bland kunderna. Inom den typen av konsulttjänster konkurrerar de dock delvis med både managementkonsulter och corporate finance-firmor.

Samtidigt som Öhrlings är en av de lyckliga topparna i årets rankning kastar historien, inblandningen i redovisningsskandalen i Prosolvia i slutet av 90-talet, fortfarande långa skuggor över bolaget. Trots att revisorn från Öhrlings och alla andra inblandade friades i tingsrätten blir bolaget inte kvitt affären. Konkursboet har nämligen gått vidare och stämmer bland andra Öhrlings ­Price Waterhouse Cooper på 1,4 miljarder.

Och då betyder det ingenting att de ansvariga friats i ett brottmål, där kravet är att de anklagade ska ha haft uppsåt. I ett civilmål räcker det att de har varit vårdslösa.

_____________________________________________

Finansbarometern

Finansbarometern är en enkät som genomförs av konsultföretaget Exido, i samarbete med Affärsvärlden. Undersökningen har gjorts bland vd:ar, ekonomi/finanschefer och andra beslutsfattare inom revisionstjänster på företag med fler än 200 anställda och mer än 250 miljoner i omsättning. 631 företag medverkar i enkäten som är gjord under april i år.

______________________________________________________

Lägre snittbetyg för revisorerna

Rankning Bolag 2006 2005 2004 2003

1 Ernst & Young 4,1 4,6 4,4 3,9

1 Öhrlings PWC 4,1 4,0 4,5 3,9

3 Deloitte 4,0 4,7 3,8 3,0

4 KPMG 3,8 4,0 4,4 3,5OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.