Tung förlust för Raysearch

Medicinteknikbolaget rapporterar ett kraftigt minskat resultat, i linje med dne tidigare vinstvarningen.

Raysearch redovisar ett resultat efter skatt på -7,5 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2019 (13,5). Resultatet per aktie uppgick till -0:22 kronor (0:39).

Nettoomsättningen uppgick till 144 miljoner kronor (151). Rörelseresultatet blev -6,3 miljoner kronor (12,4) och det justerade rörelseresultatet var -26 miljoner (18). Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 51,8 miljoner kronor (-12,9). Likvida medel låg på 107 miljoner (52,9) vid periodens utgång.

Orderingången var 197 miljoner kronor (176).

Kvartalssiffrorna var i linje med det preliminära utfall som presenterades i början av november.OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.