Uber kommer ta marknadsandelar inom både taxitjänster och matleveranser

Tech-bjässen Uber har fått en köprekommendation från analyshuset Gordon Haskett, som inleder bevakning och bedömer att bolaget kommer ta marknadsandelar inom både taxitjänster och matleverans framöver.
Gordon Haskett förväntar sig att Uber kommer öka marknadsandelarna inom taxitjänster och matleveranser framöver, vilket kommer driva både omsättning och vinst under de kommande åren.

På kortare sikt ser Haskett även att Ubers taxiverksamhet erbjuder investerare exponering mot att ekonomin och samhällena öppnar upp igen, medan matleveranstjänsten ger ett skydd mot risken att pandemin blir ännu mer långvarig.

Gordon Haskett ger en köprekommendation på Uber och riktkursen 65 dollar.