Uppåtrekyl i guld och silver

Basmetallerna noterades sammantaget fallande efter lunchtid på tisdagen. Den senaste husprisdatan från Kinas fastighetssektor, en viktig slutdestination för basmetallerna på efterfrågesidan, var fortsatt fallande, för sjätte månaden i rad.

”Fastighetssektorn ses som den kinesiska ekonomins akilleshäl, som något som kan få negativa följdeffekter på den ekonomiska tillväxten. En inbromsning inom byggsektorn skulle sannolikt reflekteras i lägre efterfrågan för basmetallerna, och därmed som en tyngande faktor på priserna”, kommenterar Commerzbanks råvaruteam i ett analysbrev.

Priserna på nybyggda bostäder i Kina sjönk i genomsnitt med 0,8 procent i oktober jämfört med månaden innan, enligt Dow Jones Newswires. I september var priserna ned med 1,0 procent i månadstakt. Statistiken bygger på 70 stora och medelstora städer och i både oktober och september sågs prisnedgångar i 69 av dessa.

Efter måndagens svaga BNP-data valde Japans premiärminister Shinzo Abe på tisdagen att dels utlysa nyval och att dels senarelägga en planerad momshöjning med 18 månader.

Måndagens data från zinkorganisationen ILZSG visade på ett globalt underskott för raffinerad zink med 500 ton under september månad, det vill säga att konsumtionen var 500 ton högre än produktionen.

Commerzbank kommenterade i dag att ILZSG:s zinkutfall kan förklaras av ihållande efterfrågan i Kina och i USA, med stöd från robust stålproduktion. De nuvarande prisnivåerna för så väl zink som bly har gott om stöd, fastslår banken.

Över till ädelmetallerna sågs guldet och silvret återigen högre, i spåren av bland annat försvagad US dollar.

När det gäller de börshandlade guldfonderna visar Bloombergs sammanställning att dessa sammantaget vände till nettoinflöden i går. Deras underliggande guldinnehav ökade med 1,6 ton under måndagen.

Commerzbank noterar samtidigt att en negativ faktor på guldets efterfrågesida riskerar att återvända: branschkällor har rapporterat att Indiens regering överväger att meddela ytterligare importrestriktioner på guld.

 

 OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.