”Våra kunder gillar tråkighet”

INTERVJU Att vara tråkig behöver inte vara en dålig sak – tvärtom är det vad som ska göra Bufab bäst i branschen. "Det finns mycket affärer att ta, och det finns många tänkbara förvärvskandidater", säger Bufabs vd Jörgen Rosengren i en analysintervju med Affärsvärlden.

Det sägs ibland att Bufab har börsens tråkigaste affärsmodell. Stämmer det?
– Våra kunder gillar tråkighet. Det betyder säkra leveranser av rätt artikel med rätt kvalitet. Och våra investerare gillar också tråkighet: låg risk, stabila vinster och kassaflöden, men ändå god tillväxt. Så det får vi väl ta som en komplimang!

Vad är då Bufabs affärsmodell?
– Vi tar hand om inköp, logistik och kvalitetssäkring av det som kallas för c-komponenter. C-komponenter kan uppfattas som icke-strategiska och ganska ointressanta artiklar för våra kunder, som typiskt sett är företag i tillverkningsindustrin. Det kan handla om muttrar, skruvar och små elektriska komponenter av olika slag, saker som alla kunder behöver. Bufab är från början ett småländskt entreprenörsföretag som funnits sedan 1977 och har vuxit till ett mellanstort företag med stark internationell närvaro.

Ni har tusentals kunder i 28 länder. Hur kommer det sig att de har valt att köpa in komponenter av en mellanhand som er, istället för att köpa direkt av en leverantör?
– Vi är en lösning när kunden måste fokusera på kärnaffären. De flesta av våra kunder har någon gång kommit till en punkt när de har för många leverantörer att hålla koll på. De har ett fåtal starka leverantörer av strategiskt viktiga komponenter (a- och b-komponenter), men desto fler leverantörer av mindre, billigare artiklar. Det orsakar stora kostnader. Nästan varje vecka är det någon av dessa hundratals eller tusentals leverantörer som strular, och där kan vi vara en lösning. Dessutom vill kunderna ofta kunna kontrollera hållbarhetsgraden hos leverantörerna, vilket vi säkrar när vi skaffar vår leverantörsbas.

Hur ser er egen leverantörsbas ut?
– Vi har runt 300 kärnleverantörer som vi köper en väldigt stor andel av våra produkter från. Sedan har vi ytterligare runt 2 000 leverantörer som vi köper in mindre av. Ungefär hälften av volymen kommer från Europa, och andra hälften från Asien. 

Hur stort är Bufabs påslag?
– Vi har en bruttomarginal på ungefär 30 procent. Det tycker kunderna är okej, i och med att det är så små prylar och låga kostnader – att lägga resurser på att hitta leverantörer själv är inte värt det. Istället sparar kunderna pengar genom att reducera sina indirekta kostnader för inköp, logistik och kvalitet när de går från hundratals leverantörer till bara en.

Hur ser konkurrensen ut?
– Vi är bland de ledande i världen i vår industri, och vi har som mål att bli den bästa aktören redan nästa år. Det är dock en fragmenterad industri: trots att vi tillhör de största och bästa spelarna på marknaden har vi bara drygt en procent av marknaden. Schweiziska Bossard är ungefär dubbelt så stora som vi, och givetvis är de våra konkurrenter även om vi inte behöver fajtas om samma marknadsandel. Det finns 97 procent av marknaden som ingen av oss har, så det finns mycket armbågsrum. Det finns mycket affärer att ta, och det finns många tänkbara förvärvskandidater.

I rapporten för det första kvartalet står det att orderingången ligger i linje med nettoomsättningen. Vad säger det om framtiden?
– Bufabs orderingång säger egentligen bara något om hur den allra närmsta framtiden ter sig. Vi har en ganska kort framförhållning där. Att orderingången är i linje med nettoomsättningen betyder att vi har haft bra tillväxt i första kvartalet, framförallt med tanke på de externa orosmolnen som vi ser. Vi tror att tillväxten kommer hålla i sig den närmsta tiden, men orderingången säger ingenting om nästa år.

Vad är det för orosmoln du ser torna upp sig?
– Det finns ju en allmän oro för att konjunkturen ska vika sig, även om vi inte sett tecken på det i våra böcker än – tvärtom ser vi ju högre försäljning och orderingång. Men vi har observerat en viss vaksamhet hos våra kunder, till exempel i lageruppbyggandet.

Du skriver i rapporten för det första kvartalet att du inte är nöjd med resultatet från er svenska verksamhet. Varför?

– Sverige-segmentets bruttomarginal har försvagats väsentligt, och det beror till stor del på den svaga svenska kronan. Men i och med vår expansion utomlands har vi lyckats vända den historiskt starka exponeringen mot kronan, och på det hela taget så stärks ju vår bruttomarginal och Bufab gynnas alltså av en svag krona. Men just i den svenska verksamheten så måste vi fortsätta höja priserna för att komma ikapp kronförsvagningen.

 

Läs även det nya aktierådet Lönsamma muttrar från veckans nummer av Affärsvärlden.

 

Missa inga uppdateringar från Affärsvärlden Analys+. Följ oss på Twitter: @AFV_analysplus

Har du frågor eller synpunkter rörande tjänsten? Maila oss på: analysplus@affarsvarlden.se

Dela:

Kommentera artikeln

I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB (”Ifrågasätt”) erbjuder Afv möjlighet för läsare att kommentera artiklar. Det är alltså Ifrågasätt som driver och ansvarar för kommentarsfunktionen. Afv granskar inte kommentarerna i förväg och kommentarerna omfattas inte av Affärsvärldens utgivaransvar. Ifrågasätts användarvillkor gäller.

Grundreglerna är:

  • Håll dig till ämnet
  • Håll en respektfull god ton

Såväl Ifrågasätt som Afv har rätt att radera kommentarer som inte uppfyller villkoren.OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.