Världens största pensionsfond åkte på rejäl smäll

Japanska pensionsfonden, GPIF, som också är världens största pensionsfond, hade en negativ avkastning på elva procent under årets tre första månader.
Foto: Eugene Hoshiko/TT
Det innebar en rekordhög värdeförlust på 17,7 biljoner yen, motsvarande 1 534 miljarder kronor, för fondens tillgångar, enligt ett pressmeddelande.

Värdeminskningen är den brantaste för fonden sedan april 2008.

Bakom nedgången står aktieinnehaven, både de utländska och inhemska. Båda tog rejält med stryk under vårens marknadsoro kopplad till coronavirusutbrottet.

Utvecklingen under första kvartalet gjorde att GPIF fick en negativ avkastning för hela räkenskapsåret. I Japan avslutas dessa vanligtvis den 31 mars varje år. GPIF:s fond avslutade räkenskapsåret med 150,6 biljoner yen i tillgångar.

Den svaga utvecklingen har gjort att GPIF valt att öka andelen utländska statsobligationer från tio till 25 procent i allokeringen. Ägandet i utländska respektive inhemska aktier har båda lämnats oförändrade på 25 procent.