Veidekke vänder till vinst

Byggbolaget Veidekke redovisar en omsättning i linje med förväntat under första kvartalet. Resultatet vände till att bli positivt och var betydligt över förväntan.
Veidekke

Omsättningen uppgick till till 8 311 miljoner norska kronor (8 443). Utfallet kan jämföras med Bloomberg analytikerkonsensus som låg på 8 410.

Ebitda-resultat blev 248 miljoner norska kronor (117), med en ebitda-marginal på 3,0% (1,4).

Rörelseresultatet blev 29 miljoner norska kronor (-109). Rörelsemarginalen var 0,3%.

Resultatet före skatt var 22 miljoner norska kronor (-128).

Resultatet efter skatt blev 22 miljoner norska kronor (-79), analytikerkonsensus -5,14.

Orderingången landade på 9 807 miljoner norska kronor (7 209).

Under kvartalet har bland annat Veidekke Infrastructure och Veidekke Danmark förbättrat sina resultat i förhållande till fjolårsperioden. Byggverksamheten och den svenska grenen presterade i linje med samma period 2020. Det första kvartalet är annars traditionellt en svag period för bolaget på grund av säsongsfaktorer.

Veidekke höjer i rapporten sin målsättning för rörelsemarginalen. Denna ska nu överstiga 5% före 2025. Det nuvarande målet är en marginal på 4% under 2022.

Veidekke, MNOK Q1-2021 Konsensus Förändring mot konsensus Q1-2020 Förändring
Orderingång 9 807 7 209 36,0%
Nettoomsättning 8 311 8 410 -1,2% 8 443 -1,6%
EBITDA 248 117 112,0%
EBITDA-marginal 3,0% 1,4%
Rörelseresultat 29 -109
Rörelsemarginal 0,3%
Resultat före skatt 22 -128
Nettoresultat 22 -5,14 -79

Konsensusdata från Bloomberg