Veoneer minskar omsättning men ökar rörelseresultat under andra kvartalet, lägre rörelseförlust i år

Veoneer redovisar minskande omsättning under andra kvartalet jämfört med samma period året innan. Bolaget rapporterar däremot minskad förlust.

Omsättningen sjönk 62,4 procent till 184 miljoner dollar (489).

Bolagets vd Jan Carlson skriver i en kommentar att komplexa utmaningar som regionala skillnader, globala leverantörskedjor, snabba leveransförändringar och andra faktorer gjorde det svårt att bedriva verksamheten effektivt.

Vd:n är ändå nöjd med bolagets insats.

“Trots extrema förutsättningar under kvartalet gav våra marknadsanpassningsinitiativ önskvärda effekter och vi är på god väg att nå våra effektivitetsmål för 2020. Under första och andra kvartalet har vi varit extra framgångsrika i förhandlingar med våra kunder, vilket återspeglas i andra kvartalets resultat. Vi fortsätter leverera förbättringar inom FoU och genomför andra kostnadseffektiviseringar som planerat”, förklarar bolagschefen.

Bruttovinsten blev 3 miljoner dollar (77), med en bruttovinstmarginal på 1,6 procent (15,7). Detta hänförs till den lägre försäljningen.

Rörelseresultatet blev -64 miljoner dollar (-137).

Resultatet före skatt var -88 miljoner dollar (-152).

Resultatet efter skatt blev -90 miljoner dollar (-142).

Resultat per aktie hamnade på -0,80 dollar (-1,39).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till -107 miljoner dollar (-70).

Vad gäller utsikter ser man framför sig en organisk försäljning driven av nylanseringar som väntas överstiga global fordonsproduktion.

Rörelseförlusten väntas bli mindre än 2019 års nivåer (för jämförbara enheter) och kassaflöde väntas bli negativt på cirka 200 miljoner dollar för andra halvåret 2020.

FoU, netto, väntas förbättras med mer än 100 miljoner dollar från 2019 för jämförbara enheter.

Veoneer, MUSD Q2-2020 Q2-2019 Förändring
Nettoomsättning 184 489 -62,4%
Bruttoresultat 3 77 -96,1%
Bruttoresultatmarginal 1,6% 15,7%
Rörelseresultat -64 -137
Resultat före skatt -88 -152
Nettoresultat -90 -142
Resultat per aktie, USD -0,80 -1,39
Kassaflöde från löpande verksamhet -107 -70

 



    Annonstorget Premium i samarbete med King Street Media Annonsera här