Vinstlyft för Besqab

Besqab redovisar ett resultat före skatt på 74 miljoner kronor (28) för det tredje kvartalet 2015.

Rörelseresultatet blev 75 miljoner (29), vilket gav en marginal på 24,8 procent (17,8).

Resultatet efter skatt blev 73 miljoner (25), motsvarande 4,68 kronor per aktie (1,64).

Intäkterna uppgick till 302 miljoner (165).

Ovanstående siffror avser IFRS, en internationell redovisningsstandard. Besqab anser att dock att segmentsredovisningen, vars siffror redovisas nedan, ger en mer rättvisande bild av bolagets verksamhet. Skillnaden är att alla projekt, med segmentsredovisning, vinstavräknas successivt och att klyvningsmetoden används för samriskprojekt.

Intäkterna var enligt segmentsredovisningen 315 miljoner (184), rörelseresultatet 77 miljoner (30) och rörelsemarginalen 24,6 procent (16,2).

 

 OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.