Vinstlyft för Bure

Vinsten steg rejält för investmentbolaget för årets tredje kvartal.

Bure Equity redovisar ett resultat efter finansnetto på 200 miljoner kronor (106) för det tredje kvartalet 2014.

Rörelseresultatet blev 200 miljoner (107).

Nettoresultatet uppgick till 203 miljoner (110), motsvarande 2,68 kronor per aktie (1,43) efter utspädning och minoritet.

Nettoomsättningen blev 110 miljoner kronor (106).

De totala intäkterna var 326 miljoner (227). Där ingår förutom nettoomsättningen övriga rörelseintäkter med 1,0 miljoner (7,7), exitvinster med 0 miljoner (0,8) och resultatandelar i intressebolag med 0 miljoner (-0,3).

Utdelningar bidrog med 93 miljoner i intäkter (0,9).

Substansvärdet uppgick den 12 november till 44,20 kronor per aktie.

 

 

nullnullOBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.