Volati ökade vinsten – föreslår utdelning på 1,20 kronor per aktie

Industribolaget Volati redovisar en högre omsättning och vinst under fjärde kvartalet jämfört med samma period året innan. Styrelsen föreslår en utdelning på 1,20 kronor per aktie (0).
Mårten Andersson, VD, Volati.
Mårten Andersson, VD, Volati.
Omsättningen steg 17,5% till 1 880 miljoner kronor (1 600).

Ebitda-resultat blev 248 miljoner kronor (234), med en ebitda-marginal på 13,2% (14,6).

Ebita-resultat blev 163 miljoner kronor (155), med en ebita-marginal på 8,7% (9,7).

Resultatet efter skatt blev 754 miljoner kronor (163), och per aktie 9,29 kronor (1,82).

Volati, Mkr Q4-2020 Q4-2019 Förändring
Nettoomsättning 1 880 1 600 17,5%
EBITDA 248 234 6,0%
EBITDA-marginal 13,2% 14,6%
EBITA 163 155 5,2%
EBITA-marginal 8,7% 9,7%
Nettoresultat 754 163 362,6%
Resultat per aktie, kronor 9,29 1,82 410,4%
Utdelning per aktie, kronor 1,20 0