Volati ökar omsättningen och vinsten

Industribolaget Volati redovisar en ökad omsättning och vinst i det tredje kvartalet jämfört med året innan.
Andreas Stenbäck, VD på Volati
Andreas Stenbäck, VD på Volati.
Omsättningen steg 35% till 1 693 miljoner kronor (1 253).

Ebitda-resultat blev 266 miljoner kronor (170), med en ebitda-marginal på 15,7% (13,6).

Ebita-resultat blev 211 miljoner kronor (126), med en ebita-marginal på 12,5% (10,1).

Bolagets båda affärsområden har utvecklats positivt under perioden. Affärsområde Salix Group ökade ebita med 17%  trots tuffa jämförelsesiffror i fjol. Affärsområde Industri ökade sin ebita med 101%.

”Tillväxten är ett resultat av en hög förvärvstakt samt arbete med marginalförbättringar, inte minst genom utvinnande av synergier från genomförda förvärv”, säger VD Andreas Stenbäck.

Rörelseresultatet blev 199 miljoner kronor (119), med en rörelsemarginal på 11,8% (9,5).

Resultatet före skatt var 188 miljoner kronor (99). Resultatet efter skatt blev 142 miljoner kronor (78), och per aktie 1,48 kronor (1,00).

Stenbäck uppger i rapporten att samtliga av bolagen i koncernen har mött operativa utmaningar under kvartalet till följd av störningar i värdekedjan och ökade fraktkostnader.

”Våra bolagsledningar har dock framgångsrikt lyckats föra över prishöjningarna mot slutkund, vilket inneburit att påverkan på marginalerna var begränsad”, säger han.

Volati, Mkr Q3-2021 Q3-2020 Förändring
Nettoomsättning 1 693 1 253 35,1%
EBITDA 266 170 56,5%
EBITDA-marginal 15,7% 13,6%
EBITA 211 126 67,5%
EBITA-marginal 12,5% 10,1%
Rörelseresultat 199 119 67,2%
Rörelsemarginal 11,8% 9,5%
Resultat före skatt 188 99 89,9%
Nettoresultat 142 78 82,1%
Resultat per aktie, kronor 1,48 1,00 48,0%