Ytterligare förlust för Bactiguard

Medicinteknikbolagets förlust steg för det fjärde kvartalet. Bolaget lämnar ingen utdelning för 2015.

Bactiguard redovisar ett resultat före skatt på -20 miljoner kronor (-17) för det fjärde kvartalet 2015.

Ebitda uppgick till -6,1 miljoner kronor (-3,6). Reserveringar för osäkra kundfordringar har påverkat ebitda negativt under kvartalet med -1,3 miljoner kronor. Justerat för dessa poster uppgick ebitda till -4,8 miljoner kronor .

Rörelseresultatet blev -14 miljoner (-11).

Resultatet efter skatt uppgick till -19 miljoner (-15), motsvarande -0,58 kronor per aktie (-0,46).

Intäkterna uppgick till 21 miljoner (25).

Det operativa kassaflödet uppgick till -26 miljoner (-28).

Nettoskulden var 120 miljoner (90) och soliditeten uppgick till 62 procent (55). Vid utgången av det tredje kvartalet var nettoskulden 91 miljoner och soliditeten 68 procent.

Bolaget prioriterar för närvarande expansion och lämnar ingen utdelning för 2015, framgår det av rapporten.

 

 

OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.
    Annonstorget Premium i samarbete med King Street Media Annonsera här