Zalando över förväntan – skruvar upp vinstprognos

Den Kinnevikdelägda nätmodehandlaren Zalando höjer målsättningen för justerat rörelseresultat till att det nu ska bli i den övre delen av tidigare angivet intervall 175-225 miljoner euro för helåret 2019.

Zalando upprepar sin prognos om att öka GMV-försäljningen (”gross merchandise value”) helåret 2019 med mellan 20 och 25 procent och att intäktstillväxten ska ligga i den lägre delen av samma intervall.

”Gross merchandise value” är ett mått på värdet på produkter sålda via Zalandos plattform, inklusive moms.

Snittestimatet enligt Infront Datas sammanställning av 14 analytikers estimat låg inför rapporten på en intäktstillväxt på 19,3 procent och ett justerat rörelseresultat på 202 miljoner euro för helåret 2019. Zalando upprepar att capex väntas ligga omkring 300 miljoner euro för helåret.

Zalandos antal aktiva kunder ökade till 28,3 miljoner under det andra kvartalet 2019, en uppgång med drygt 15 procent jämfört med motsvarande period i fjol. Under samma period ökade sajtbesöken med drygt 34 procent till 986 miljoner, varav 84 procent kom från mobila enheter.

Enligt Zalando har det fortsatt att ta marknadsandelar. GMV, som är det totala beloppet som kunder spenderar på Zalandos plattform inklusive det som säljs via partners, ökade med 23,7 procent till 2 miljarder euro under andra kvartalet. Intäkterna ökade med 20,1 procent till 1,6 miljarder euro och justerad rörelsemarginal uppgick till 6,4 procent.

”Tillväxten i vårt partnerprogram leder till ett mer lockande och diversifierat sortiment för våra kunder. Vi kommer att fortsätta att se GMV växa snabbare än intäkterna, vilket är helt i linje med vår långsiktiga strategi”, skriver finanschefen David Schröder i en kommentar.

Antalet order i miljoner ökade med nära 25 procent till 36,1. Snittorder per aktiv kunde ökade med 9,2 procent under andra kvartalet medan snittkorgens storlekt minskade något.

Zalando omsatte 1.597 miljoner euro under årets andra kvartal, motsvarande en försäljningstillväxt på 20,1 procent.

Snittestimatet av 13 analytikers prognoser, som Infront Data sammanställt inför rapporten, låg på en omsättning på 1.585 miljoner euro och en försäljningstillväxt på 19,2 procent.

Zalandos justerade rörelseresultat uppgick till 102 miljoner euro och den justerade rörelsemarginalen blev 6,4 procent.

Analytikernas snittestimat var ett justerat rörelseresultat på 96,2 miljoner euro och en justerade rörelsemarginal på 6,1 procent.OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.