Zenergy handelsstoppad tills vidare

Aktiehandeln i modulbostadsbolaget Zenergy har stoppats på Spotlight Stock Market.
Stoppet gäller tills vidare, enligt ett börsmeddelande från Spotlight.

Skälet till handelsstoppet är att investerarna inte i tillräcklig omfattning eller på lika villkor har tillgång till information om bolaget eller aktierna.