Hej, tack för din order! Din betalning är nu genomförd och ditt konto verifieras, var god och invänta e-mail med aktiveringslänk för att kunna använda ditt konto.
Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Africa Oils vd: Vill trefaldiga produktionen med hjälp av nya förvärv

2020-01-21 14:35
Keith Hill, vd på Africa Oil, ett bolag i Lundinsfären. Foto: Magnus Hjalmarson Neideman / SvD / TT

Oljeprospekteringsbolaget Africa Oil, som precis tagit steget mot att bli ett producerande oljebolag genom förvärvet av andelar i tre fält utanför Nigerias kust, slår sig inte till ro efter köpet. Fler förvärv står på önskelistan med målet att trefaldiga produktionen.

För bolagets tillgångar i Kenya, som tagit betydligt längre tid än planerat att utveckla, närmar sig sanningens minut under 2020. Även för tillgångarna i Guyana, där de inledande borrningarna blev en stor besvikelse, finns det hopp.

Den bilden ger Africa Oils vd Keith Hill i en intervju med Nyhetsbyrån Direkt.

"Vi skulle vilja öka produktionen från dagens 34.000 fat per dag till 100.000 fat", säger han och konstaterar att bolaget därmed skulle göra en rejäl resa från att vara ett rent prospekteringsbolag till att bli en seriös producent av olja.

Flera av de ledande oljebolagen har redan aviserat att de har tillgångar till salu och någon hårdare konkurrens om andelar i storleksordningen 5-10 procent i större fält räknar Keith Hill inte med.

Först måste bolaget dock rensa sin balansräkning, som i och med det brygglån på 250 miljoner dollar som möjliggjort förvärvet av de nigerianska tillgångarna, kan uppfattas som något ansträngd.

"Vi hoppas att under det första halvåret i år ge ut en obligation, för att via utdelningar betala av brygglånet. Samtidigt får vi medel att titta på andra förvärv", säger Keith Hill.

Intäkterna från oljeproduktionen i Nigeria ska också gå till att finansiera bolagets övriga projekt. Närmast i tiden ligger att ta nästa steg i utvecklingen av de kenyanska tillgångarna. De ursprungliga planerna har försenats åtminstone ett par år, delvis beroende på att lagstiftningen i Kenya - som tidigare inte varit ett oljeproducerande land - inte hängt med.

"Nu är det mesta dock på plats och vi har slutfört en rad nödvändiga studier. Per den 1 juli måste vi fatta beslut om att gå vidare, eller att inte göra det. Skulle det bli ett nej, så innebär det ytterligare förseningar", säger Africa Oils vd.

En potentiellt problematisk faktor är partnern Tullow, som också är operatör vid de kenyanska tillgångarna. Det brittiska bolaget har haft ett tufft 2019, med kollapsande aktiekurs och stressad balansräkning. Förhoppningen är att bolaget ska göra någon form av affär för att stärka sin ställning.

"Allt hänger på att Tullow får ordning på sina finanser", konstaterar Keith Hill, som dock hyser gott hopp om att så ska bli fallet.

Även för tillgångarna utanför Guyana, där brunnarna Joe och Jethro visade sig innehålla olja av klart sämre kvalitet än väntat, finns det hopp enligt Keith Hill.

"Tullow har funnit olja av mycket högre kvalitet i den närliggande brunnen Carapa. Vi tror att sådan olja kan finnas även i vårt block", säger han.

Återigen hänger den närmaste tidens utveckling på Tullows kapacitet. Förhoppningen är att åtminstone två brunnar ska kunna borras under det andra halvåret 2020.

Africa Oils transformering till ett producerande oljebolag sammanfaller med en av vd:n väntad uppgång av oljepriset, på några års sikt.

"Skifferoljan har ersatt annan olja, men vi tror att produktionen snart når sin topp. Samtidigt ökar efterfrågan konstant med 1-2 procent om året", resonerar Keith Hill, som menar att prisnivåer kring 70-80 dollar per fat, jämfört med dagens cirka 65 dollar, är fullt rimliga.

Närmast på informationsfronten från Africa Oil står bokslutsrapporten, som också kommer att innehålla mer detaljerad information om Nigeriaförvärvet, samt prognoser för kassaflöde och produktion för 2020.

Därefter väntar borrningsresultat från brunnarna Luipard-1 och Venus-1 utanför Namibia där Africa Oil har intressen, samt ett möjligt go-ahead till de kenyanska projekten.

Direkt Affärsvärlden

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom