Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Åkerström måste visa korten

2019-05-15 18:05
Handelsbanken. Foto: Henrik Montgomery/TT

ANALYS Handelsbanken värderas runt 20 procent under snittet de senaste fem åren. Men nya vd:n Carina Åkerström måste konkretisera sin strategi för att Affärsvärlden ska se det som ett köptillfälle.

VÄNTA Handelsbanken har under de senaste åren tappat positionen som bäst i branschen – banken har halkat efter i den digitala omställningen, kritiserats för en rutten företagskultur och har inte levt upp till sitt rykte som mest kostnadseffektiv. I hårda siffror har viktiga nyckeltal som kostnader/intäkter gått från 45 2015 till nästan 48 under 2018, börsvärdet i förhållande till bokförda tillgångar (p/b) har rasat från cirka 1,7 till 1,3 och p/e-talet har sjunkit från 13 till 11. Vinsten per aktie har under treårsperioden ökat med modesta 4,7 procent.

Vad Carina Åkerström ska göra åt saken återstår att se. Handelsbanken är starkt beroende av svenska bolån (runt hälften av räntenettot) som präglas av ökad konkurrens, pressade marginaler och en svagare bostadsmarknad. Tillväxtmotorn Storbritannien har stannat av och förhoppningar om att räntehöjningar från Riksbanken ska lyfta intäkterna ser alltmer osäkra ut. Frågan är också om kostnadsbesparingar som baseras helt på naturlig avgång är tillräckliga när konkurrensen blir allt mer effektiv och digitaliserad.

Dagens värdering är med historiska mått låg, p/e dryga 11 på innevarande årsvinst och p/b 1,3 är cirka 20 procent under snittet för de senaste fem åren. Men det återspeglar osäkerhet kring såväl tillväxtmöjligheter som förmåga att kostnadseffektivisera i takt med konkurrenterna. Till dess Carina Åkerström visar korten på riktigt håller sig Affärsvärlden borta från aktien. Rekommendationen är avvakta.

Detta är en kortversion av Åkerström måste visa korten. Prenumeranter kan logga in och läsa hela texten här.

Göran Lind

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom