Hej, tack för din order! Din betalning är nu genomförd och ditt konto verifieras, var god och invänta e-mail med aktiveringslänk för att kunna använda ditt konto.
Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Arbetslösheten sjunker

2020-01-23 10:46
Foto: Stina Stjernkvist/TT

Arbetslösheten var 6,0 procent i december, icke säsongsrensat, enligt SCB:s Arbetskraftsundersökning (AKU).

Säsongsrensat uppgick arbetslösheten till 6,6 procent i december. Säsongsrensat och utjämnat (trend) uppgick arbetslösheten till 6,9 procent i december jämfört med 6,9 procent i november.

I november var arbetslösheten 6,8 procent, och i december 2018 var arbetslösheten 6,1 procent. Den säsongsjusterade arbetslösheten var 7,3 procent i november i år samt 6,5 procent i december 2018.

Antalet sysselsatta steg med 32.000 personer justerat för avrundningar, till 5,115 miljoner i december, jämfört med samma månad 2018.

Antal personer i arbetskraften ökade samtidigt med 34.000 till 5,444 miljoner.

Antalet anställda ökade med 39.000 i december jämfört med motsvarande månad föregående år, till 4,590 miljoner.

Antalet fast anställda ökade med 55.000, till 3,856 miljoner. Antalet tidsbegränsat anställda minskade med 17.000, till 734.000 personer.

Det totala antalet arbetade timmar uppgick i december till i genomsnitt 145,7 miljoner per vecka enligt icke säsongsrensade data.

Direkt Affärsvärlden

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom