Hej, tack för din order! Din betalning är nu genomförd och ditt konto verifieras, var god och invänta e-mail med aktiveringslänk för att kunna använda ditt konto.
Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Bonava sänker utdelningen

2020-01-23 07:44
Foto: Bonava

Bostadsutvecklaren sänker oväntat utdelningen till 3 kronor.

Bonavas rörelseresultat blev 693 miljoner kronor i det fjärde kvartalet. Väntat var 631 miljoner kronor, enligt Infront.

Resultatet påverkas av en jämförelsestörande post om 159 miljoner kronor i det fjärde kvartalet till följd av ett antal omstruktureringsåtgärder i bolagets finländska verksamhet.

Intäkterna uppgick till 6.499 miljoner kronor, jämfört med väntade 6.833 miljoner.

Bonavas resultat kan slå, särskilt mellan kvartal, eftersom bolaget redovisar intäkter och resultat först när ett projekt färdigställts och lämnats över till kund.

I det gångna kvartalet resultatavräknades 2.220 bostadsenheter, mot 2.741 stycken under det tredje kvartalet 2018.

Resultatet från markförsäljningar uppgick till 181 miljoner kronor (61).

Bonava redovisar en försäljningsgrad om 72 procent (72 procent den 30/9) i den pågående produktionen om 9.732 enheter

Bonava sålde under kvartalet 1.950 bostäder och produktionsstartade 1.909 bostäder.

En utdelning om 3:00 kronor per aktie föreslås för 2019, väntat var 5:27. För 2018 lämnades en utdelning om 5:20 kronor per aktie.

Direkt Affärsvärlden

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom