Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Börsens bästa och sämsta månader

2019-06-17 12:58
Stockholmsbörsen. Foto: TT

I sin blogg på Avanza går Johanna Kull igenom de bästa och sämsta börsmånaderna, sett till Stockholmsbörsens månadsvisa avkastning de senaste 40 åren.

Efter en stark inledning på året notererade Stockholmsbörsen minus 10 procent för maj månad. Samtidigt står börsen inför en säsongsmässigt svagare period, varför Avanzas sparekonom Johanna Kull har tittat på just säsongsmönstren på börsen.

Sett till Stockholmsbörsens månadsvisa avkastning de senaste 40 åren har 9 av årets 12 månader i snitt haft en positiv avkastning, skriver hon.

Den bästa börsmånaden är april, med en genomsnittlig uppgång (inklusive utdelningar) på 3,34 procent. Tvåa och trea på listan kommer februari och januari med uppgångar på 3,08 respektive 2,46 procent.

De sämsta börsmånaderna är september, augusti och juni, med snittavkastningar på -1,43, -0,95 respektive -0,37 procent.

Genomsnittsstatistiken är dock inte justerad för kraftiga avvikelser från det normala och säger alltså inget om sannolikheten för en börsuppgång eller -nedgång.

Om man tittar på fördelningen mellan positiva och negativa avkastningsutfall är sannolikheten för ett positivt utfall störst i april, med en andel positiva månader på 78 procent. Därefter följer januari och februari, med 73 respektive 70 procents sannolikhet.

Sannolikheten för ett positivt utfall är lägst i augusti, där endast 46 procent av månaderna givit positiv avkastning, och därefter juni samt september, där 51 procent gett positiv avkastning.

Stockholmsbörsens (SIXRX) månadsdata 1980-2019

Månad

Snittavkastning, procent

Andel positiva, procent

Januari

2,46

73

Februari

3,08

70

Mars

1,27

68

April

3,34

78

Maj

1,28

63

Juni

-0,37

51

Juli

2,38

64

Augusti

-0,95

46

September

-1,43

51

Oktober

1,33

59

November

2,51

62

December

1,61

64

 

Källa: Infront

Elin Hanspers

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom