Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Dyster prognos från SHB - snabbare inbromsning än väntat

2019-10-09 08:21
Handelsbanken. Foto: Henrik Montgomery/TT

Den svenska ekonomin som tidigare har stått emot den globala inbromsningen mattas av snabbare än väntat, inte minst inom industrin. Bilden av att Sverige går mot en lågkonjunktur står sig. Det skriver Handelsbanken i en konjunkturprognos på onsdagen.

"I den miljön stiger arbetslösheten. Larmsignalerna från de senaste arbetslöshetssiffrorna är förmodligen överdrivna, men vi räknar ändå med att arbetsmarknaden blir svagare", säger chefekonom Christina Nyman i en kommentar.

Sveriges BNP väntas öka 1,1 procent i år, 1,0 procent nästa år och 1,4 procent 2021.

Jämfört med augustiprognosen är tillväxten nedreviderad från 1,5 procent i år, men oförändrad för 2020-2021.

AKU-arbetslösheten har stigit kraftigt men annan data pekar inte mot en lika drastisk bild på arbetsmarknaden, vilket gör att läget kan vara överdrivet. Arbetslösheten väntas ändå stiga från 6,7 procent i år till 7,2 procent år 2021.

Handelsbanken tror att hushållen kan ta av sitt sparande framöver och hålla uppe konsumtionen även i de dystrare tider som stundar. Konsumentförtroendet har hållits uppe något så när givet en orolig omvärld, samtidigt som bostadsmarknaden nu stabiliseras.

"Det, tillsammans med vår bedömning att de allvarligaste larmen från arbetsmarknaden snart tystnar, gör att vi håller fast vid vår bild av hygglig konsumtion 2020", skriver Handelsbanken.

Arbetslöshetslarmet kan ha stört upptakten till vinterns avtalsförhandlingar.

Å ena sidan finns faktorer som talar för att ett rimligt prognosantagande är något högre avtal än för tre år sedan, inte minst att konjunkturen totalt sett stärkts. Men om parterna nu plötsligt ser skarpt vikande konjunktur framför sig, med rusande arbetslöshet, så kan prognoser och risker få större tyngd i förhandlingarna, och i stället driva lönemärket nedåt.

Oavsett nivån på nästa avtal är de faktiska lönerna i ekonomin fortfarande på väg upp. Löneglidningen är lite högre än snittet sedan finanskrisen och Handelsbanken räknar med att ett visst kostnadstryck dröjer sig kvar 2020, i konjunkturcykelns slutskede.

"Vi räknar inte med att detta blir tillräckligt för att inflationen ska fortsätta hålla sig omkring 2-procentsmålet, också mot bakgrund av att kronförsvagningens inflationseffekt klingar av", skriver Handelsbanken.

Handelsbanken spår fortsatt att reporäntan lämnas oförändrad åtminstone till år 2021.

Den globala osäkerheten på grund av handelskriget mellan USA och Kina, och brexit, fortsätter att bromsa tillväxten i världsekonomin.

Centralbanker mildrar nedgången men saknar ammunition för att förhindra en fortsatt global avmattning, och det mesta talar för att de finanspolitiska stimulanserna blir små.

"Riskerna för en liten öppen ekonomi som Sverige är betydande i detta läge", skriver Handelsbanken.

En avtalslös brexit skulle slå hårt även mot de nordiska länderna, med en 0,3-0,5 procentenheter lägre tillväxt 2020 och högre arbetslöshet. Det kan motverkas av något mer expansiv finanspolitik.

Tillväxttappet väntas inte bli tillräckligt stort för att Riksbanken (eller Norges Bank) ska sänka räntan.

Vad gäller den svenska kronan ser Handelsbanken en EUR/SEK-kurs på 10:65 i slutet på 2020 och 10:55 i slutet på 2021.

Direkt Affärsvärlden

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom