Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Dystra sysselsättningssiffror från USA

2019-12-04 14:23
Foto: Mark Richardson / Alamy

Antalet sysselsatta i den privata sektorn i USA ökade med 67.000 personer i november enligt en undersökning från ADP Employer Services.

Enligt Bloomberg News enkät väntade marknadsaktörer att sysselsättningen skulle öka med 135.000 personer enligt denna mätning.

Konsensusprognosen inför den officiella arbetsmarknadsrapporten pekar nu mot att antalet sysselsatta totalt ska ha ökat med 190.000 i november jämfört med månaden före, med en ökning på 178.000 i privat sektor.

Månaden före steg sysselsättning i ADP-undersökningen med reviderade 121.000 personer (+125.000). Det kan jämföras med en uppgång om 128.000 i den totala sysselsättningen i den officiella arbetsmarknadsstatistiken, och en uppgång med 131.000 i privat sektor.

ADP-undersökningen visade att sysselsättningen i företag med upp till 49 anställda ökade med 11.000 i november. I företag med 50-499 anställda ökade sysselsättningen med 29.000 personer, och i företag med över 500 anställda ökade sysselsättningen med 27.000 personer.

Bland tjänsteproducenter ökade antalet sysselsatta med 85.000 personer medan antalet sysselsatta i varuproducerande företag minskade med 18.000 personer.

I byggindustrin minskade sysselsättningen med 6.000 personer, inom tillverkningsindustrin minskade sysselsättningen med 6.000, inom finansbranschen steg sysselsättningen 11.000 och inom handel och transport sjönk sysselsättningen 15.000. företagstjänster steg med 28.000, inom utbildning och hälsovård ökade sysselsättningen med 39.000.

Mark Zandi, chefekonom vid Moody's Analytics, som tar fram statistiken tillsammans med ADP, konstaterade i en kommentar att arbetsmarknaden förlorar sin lyster.

"Tillverkningsindustrin, råvaruproducenter och detaljhandlare skär ned antalet anställda, antalet nya platser sjunker och om jobbtillväxten bromsar ytterligare kommer arbetslösheten stiga", sade han.

Direkt Affärsvärlden

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom