Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!
Vad trevligt att du vill logga in. Vi ser att du inte har ett aktivt konto. Var vänlig kontakta kundtjänst: 0770-457 102

”Ett perfekt småbolag”

2017-10-04 16:00
Marcus Björkstén. Foto: Arttu Laitala

Marcus Björkstén kombinerar olika investeringsstilar i Evli Småbolag Sverige.

Vad skiljer den här fonden från andra svenska småbolagsfonder?

– Min inställning är att det inte finns en specifik strategi eller stil som passar under alla marknadsförhållanden. Jag förvaltar därför fonden genom en kombination av olika investeringsstilar (värde, tillväxt, ­kvalitet, stabilitet). Jag tittar alltså dels på allt som går att mäta siffermässigt, men ­också mjuka faktorer som marknadsposition för bolagen, hur olika sektorer klarar sig, och hur ledningen ser ut i bolaget. Vi fäster även stor vikt vid ESG-rankning, vilket bland annat gjort att koldioxidutsläppen från våra portföljbolag är 45 procent lägre än det viktade utsläppen från de bolag som ingår i index.

Om man ser lite närmare på hur ni väljer ut de enskilda innehaven, hur gör ni då?

– Det finns ungefär 350 bolag som vi kan investera i och när vi slagit ihop de olika kvantitativa, kvalitativa och ESG-faktorerna får vi en mindre lista som vi tittar närmare på. Där handlar det mycket om att träffa bolagen för att få en bättre bild av deras verksamhet. Vi siktar på att ha 30–35 bolag i portföljen och den genomsnittliga placeringshorisonten ligger på 2–3 år.

Ert största innehav i dagsläget är förpackningspappersbolaget Billerud Korsnäs. Vad gillar du med det bolaget?

– Det är inte bolaget där vi har störst övervikt, men Billerud Korsnäs är ett kärninnehav som funnits med i fonden ett bra tag. Det är ett bolag som haft en bra och stabil utveckling när det gäller marginaler och ­resultat. Under den senaste tiden har man haft en del problem med driftstörningar, bland annat en brand i Karlsborg, men jag ser det som tillfälliga avvikelser som inte kommer att ha någon större betydelse i ett längre perspektiv. I dagsläget ser också värderingen av bolaget mycket attraktiv ut. Och Billerud Korsnäs rankas högt när det gäller ESG, man kan säga att hela bolaget genomsyras av hållbarhet.

Och i vilket bolag är du mest överviktad?

– I teknikbolaget Mycronic, ett bolag som jag haft i portföljen i ungefär 1,5 år. Där har kursen pressats av att aktien blankats av ­internationella hedgefonder som tydligen varit negativa till bolaget. Men nu har bolaget nyligen fått ett antal ganska stora order från Kina, kursen har stigit med 20 procent de senaste veckorna och blankarna har tvingats täcka sina positioner. Jag tycker att Mycronic är ett perfekt exempel på den typ av småbolag som passar i portföljen. De har en dominerande position på marknaden, en nischad produkt, god tillväxt och lönsamhet, samt en bra ledning. Så jag tror att det är ett innehav som kommer att fortsätta ­utvecklas på ett bra sätt.

Något nytt bolag som du plockat in i portföljen?

– Vi har nyligen köpt en post i mediekoncernen MTG. När vi gör våra månadsvisa screeningar har MTG klarat sig bättre och bättre, och nu tyckte jag att det var läge att kliva in. Det som är särskilt intressant i MTG är ­deras e-sportverksamhet, de tror ju själva att den ska växa med över 40 procent organiskt under andra halvåret i år.

Finns det något innehav som du sålt av nyligen?

– Under den senaste månaden har vi sålt större delen av vårt innehav i Troax. Halvårsrapporten var riktigt stark, men kursen steg så pass mycket att jag tyckte det var läge att minska innehavet.

Vad tror du om börsutvecklingen fram­över?

– Tittar man på småbolagsindex så är det just nu upp med ungefär 8 procent, men jag tror att det är full möjligt att småbolagen ligger på plus 14–15 procent vid årsskiftet. Marknaden känns inte överköpt.

Marcus Björkstén

Förvaltar: Evli Småbolag Sverige.

Förvaltat kapital: Cirka 900 miljoner kronor.

Utveckling hittills i år: Cirka +8,8 procent.

Erik Aronsson

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom